Nieuws

Electrabel, de Belgische dochter van de Franse energiereus Engie, is een crowdfunding gestart

7 maanden geleden - vrijdag 19 oktober 2018
Particuliere beleggers kunnen per 1 000 EUR intekenen. Hoe interessant is deze aanbieding?

Electrabel wil met het opgehaalde kapitaal investeren in een uitbreiding van zijn windmolenparken.
Het rendement van 3,5% netto is onvoldoende in vergelijking met de risico’s. Wil desondanks toch intekenen, zorg er dan voor dat deze belegging niet meer dan 5% van uw portefeuille bestrijkt.

Wat te verwachten?

Particuliere beleggers kunnen intekenen op participatieve notes die te vergelijken zijn met obligaties. De notes hebben in principe een looptijd van vijf jaar en de eindvervaldag is voorzien op 20/12/2023. De jaarlijkse coupon bedraagt 5% bruto, of na afhouding van de roerende voorheffing (30%) 3,5% netto.

Eén note heeft een nominale waarde van 1 000 euro en u kunt er voor maximaal 3 000 EUR op intekenen. U zou verwachten dat Electrabel de emittent is, maar eigenlijk is dat Spreds Finance (= eigenaar crowdfundingplatform). Spreds Finance treedt immers op als financieringsvehikel. Dat betekent dat u als belegger geld ontleent aan Spreds, dat het vervolgens uit eigen naam uitleent aan Electrabel.

Electrabel blijft de belangrijkste schakel, want eens die zijn financiële verplichtingen niet nakomt, worden er geen coupons meer uitbetaald en zal het geïnvesteerde kapitaal slechts gedeeltelijk of niet meer kunnen worden gerecupereerd op eindvervaldag.

Meer info op Spreds Finance

Op de website van het Europese crowdfundingplatform vindt u alle informatie omtrent de uitgifte van Electrabel. Ga hiervoor naar www.spreds.com/financings/4079.

Aangezien er geen controle is van de Belgische toezichthouder (FSMA), is er geen prospectus voorhanden. Wel vindt u er een informatienota.

De moeite waard?

Het rendement van 3,5% netto is onvoldoende in vergelijking met de risico’s. Erin beleggen is niet voor iedereen weggelegd. De participatieve note is namelijk achtergesteld. Dat betekent dat bij een faillissement van Electrabel uw belegging pas wordt terugbetaald nadat alle andere schulden zijn terugbetaald. Bovendien is ze niet verhandelbaar. U bent bijgevolg verplicht om er vijf jaar lang in te blijven.
Let op: Electrabel beschikt over de mogelijkheid om de eindvervaldag uit te stellen indien de speciaal opgerichte vennootschap die instaat voor het windmolenpark en waarin wordt belegd, niet op tijd wordt ontbonden.

We kunnen ons terecht vragen stellen bij de solvabiliteit van Electrabel. De groep is al enkele jaren immers sterk verlieslatend en jaarlijks worden er reserves onttrokken om deze vervolgens uit te keren als een dividend aan de moedermaatschappij Engie. Het leeghalen van Electrabel door Engie weegt op de solvabiliteit van Electrabel.

Deel dit artikel