Nieuws

Moet men de obligatie van Volkswagen International Finance kopen waarvan de coupon binnenkort variabel wordt?

1 jaar geleden - woensdag 21 februari 2018
Is het mogelijk om zo kapitaalverliezen te vermijden?

Op het eerste gezicht lijkt deze obligatie met variabele coupon aantrekkelijk maar rekening houdend met de extra risico’s (achtergesteld, geen vervaldag, ...) die eraan verbonden zijn, ziet het plaatje er minder interessant uit. Bovendien laten ook de koersen van dit type obligatie verliezen optekenen wanneer de rente stijgt, daar slechts een deel van de coupon variabel is.
We zouden dan ook niet kopen.

Voordelen van een variabele rente

Wanneer u een gewone obligatie koopt, dan staat op voorhand vast welke coupon u zult krijgen. Wanneer nieuwe obligaties op de markt komen die een hogere coupon bieden, dan wordt uw huidige obligatie echter minder interessant. Hierdoor zal de prijs van uw obligatie dalen. Wilt u van die lage coupon af, dan zult u uw obligatie moeten verkopen tegen een prijs die wellicht lager ligt dan de prijs waartegen u die hebt gekocht.

De obligatie Volkswagen International Services 3,875% EUR (XS0968913268) biedt tot 4 september 2018 een vaste coupon van 3,875%. Over de vijf jaren erna zal de obligatie echter een variabele coupon bieden, die gelijk is aan de euroswaprente op 10 jaar (momenteel: 1,19%) verhoogd met een risicopremie van 2,70%. Wanneer de rentevoeten hoger gaan, zal die obligatie ook een hogere coupon bieden. De interesse voor die obligatie zal bijgevolg minder snel afnemen dan die voor een klassieke obligatie, en dus zal de prijs ook minder snel dalen.

Nochtans geen wondermiddel

Ondanks het feit dat haar coupon binnenkort variabel wordt, hebben we rond de obligatie van Volkswagen International Finance een paar bedenkingen.
– Het ratingbureau S&P kent aan deze obligatie een rating BBB- toe. Wordt de rating nog verder verlaagd, dan zou de obligatie echter terechtkomen in de categorie “speculatieve obligaties”, wat op de koers zou kunnen wegen.
– De obligatie is achtergesteld en dus wordt u bij faillissement vóór de aandeelhouders uitbetaald, maar ná alle andere schuldeisers. De kans dat u uw geld dan nog terugziet, is meestal erg klein.
– De obligatie heeft geen vervaldag (= perpetueel). Hierdoor wordt ze des te riskanter, want het is onmogelijk in te schatten in welke situatie de emittent zich over 10 à 20 jaar zal bevinden. Wel kan de emittent op bepaalde tijdstippen (september 2018, 2023 en 2038) eenzijdig beslissen de obligatie terug te betalen. Volkswagen Financial Services zal de terugbetaling echter enkel uitvoeren als de marktrente lager ligt dan de rente die ze op de obligatie moet betalen. Indien wordt beslist de obligatie niet terug te betalen, dan krijgt u ter compensatie wel een hogere risicopremie (2,70% in 2018, 2,95% in 2023 en 3,70% in 2038).

Deel dit artikel