Analyse
Obligaties VGP: de vraag overtrof het aanbod meer dan 3,5 keer 10 maanden geleden - woensdag 5 juli 2017
Niet alle beleggers zullen de obligaties krijgen die ze hadden gewild en er zal met een verdeelsleutel worden gewerkt.

Zoals we vorige week al meldden, werd de intekenperiode van de nieuwe obligatie die vastgoedgroep VGP op 23 juni uitgaf al na één dag vervroegd afgesloten. Het ging om een obligatie met een looptijd van 7 jaar, die een brutocoupon biedt van 3,25% (netto 2,12%).

Best aardige voorwaarden, dus liepen beleggers storm voor de lening, in die mate zelfs dat de vraag het aanbod meer dan 3,5 keer overtrof. Het gevolg daarvan is dat beleggers niet alle obligaties zullen krijgen die ze hadden gewild, en dat er met een verdeelsleutel zal worden gewerkt.

Wie intekende via de begeleidende bank KBC (via KBC, CBC en Bolero), heeft recht op 70,67% van de gevraagde obligaties. Als u bijvoorbeeld had ingetekend op 10 coupures van 1000 euro, dan zult u 7 coupures van de obligatie krijgen. Beleggers die slechts op 1 coupure hebben ingetekend, zullen die in principe wel integraal toebedeeld krijgen.

Hebt u via een andere bank kunnen intekenen op de obligatie van VGP, dan zal de verdeelsleutel bij die bank afhangen van de vraag van haar cliënteel en van de hoeveelheid obligaties die ze van KBC heeft kunnen verkrijgen.

Deel dit artikel