Analyse
Moet men de obligatie van Coca-Cola in USD met een brutocoupon van 2,2% bruto kopen? 1 jaar geleden - dinsdag 20 juni 2017
Deze lening is verkrijgbaar op de secundaire markt.

De coupon van meer dan 2% trekt in het huidige renteklimaat de aandacht.
Maar de gezien de dollar duur is en de greenback nog dreigt terug te vallen t.o.v. de euro, is deze obligatie maar weinig interessant.
NIET KOPEN.

Kenmerken van de obligatie

De obligatie van Coca-Cola (ISIN-code: US191216CF57) heeft een looptijd van 5 jaar (eindvervaldag 25/05/2022). Zoals reeds aangegeven biedt ze een brutocoupon van 2,2% (in dollar) en er kan ingetekend worden per coupure van 2 000 USD. Momenteel noteert de obligatie op de secundaire markt (waar bestaande obligaties worden verhandeld) tegen een prijs van 101,25%, aankoopkosten inbegrepen. Rekening houdend met die intekenprijs (en met het feit dat er op de eindvervaldag slechts 100% wordt terugbetaald), komt het nettorendement uit op 1,27% (na aftrek van 30% roerende voorheffing).

Rendement onvoldoende

Coca-Cola is een van de meest solide ondernemingen ter wereld en heeft dan ook een voortreffelijke kredietrating (AA-). Het risico op een faillissement is nagenoeg onbestaande. 

Qua soliditeit zit het dus wel snor met deze lening, maar het rendement van 1,27% netto over een looptijd van 5 jaar vinden we te karig. We zijn van mening dat de dollar duur gewaardeerd is t.o.v. de euro en dus moet u er rekening mee houden dat een eventuele daling van de greenback uw rendement in euro nog verder zal uithollen. Bovendien zal de stijging van de rentevoeten in de VS (de Fed verhoogde recentelijk nog haar leidend rentetarief) ertoe leiden dat obligatie-emittenten zich de komende maanden guller zullen moeten tonen om beleggers te strikken voor hun uitgiften.

We raden u dan ook aan om nog even geduld te oefenen en deze obligatie te laten voor wat ze is, ondanks het feit dat ze ogenschijnlijk meer oplevert dan kredietwaardige obligaties in euro vandaag.

Deel dit artikel