Analyse
Moet u inzetten op inflatiegelinkte obligaties nu de inflatie opnieuw toeneemt? 1 jaar geleden - woensdag 25 januari 2017
Dergelijke obligaties bieden u normaal gezien bescherming wanneer de levenskost toeneemt.
Moet u inzetten op inflatiegelinkte obligaties nu de inflatie opnieuw toeneemt?

Moet u inzetten op inflatiegelinkte obligaties nu de inflatie opnieuw toeneemt?

Kijken we louter binnen de obligatiemarkt, dan denken we dat inflatiegelinkte obligaties het beter zullen doen dan hun niet-geïndexeerde equivalente emissie. Dat voordeel weegt echter niet op tegen het renterisico dat u loopt. De negatieve impact van de te verwachten rentestijging zal volgens ons niet worden gecompenseerd door een hoger dan verwachte stijging van de inflatie.

We raden u dan ook af om te beleggen in fondsen in geïndexeerde obligaties, ongeacht hun geografische zone (eurozone, Verenigde staten of wereldwijd). We leggen u uit waarom.

 

Opverende inflatie

In 2011 bedroeg de inflatie in de eurozone 3 % en in de Verenigde Staten 4 %. Vijf jaar later is ze teruggevallen tot respectievelijk 0,5 % en 1,6 %. Een heel stuk lager. Vandaag veert de inflatie opnieuw op, zonder daarbij spectaculaire niveaus op te zoeken gezien de stijgende grondstofprijzen (vooral energie), het bewind van Trump dat inflatoire trekken kan vertonen, de zwakke euro die voor geïmporteerde inflatie zorgt, de verwachte stijging van de loonkosten, enzovoort.

 

Bieden inflatiegelinkte obligaties, kortweg linkers genoemd, een oplossing?

Deze obligaties worden vooral uitgegeven door Westerse overheden en financiële instellingen. Onder de overheden zijn de VS, het VK, Frankrijk en Italië de grootste uitgevers. De banken BNP Paribas, Deutsche Bank en Goldman Sachs zijn dan weer grootste uitgevers onder de private instellingen. Heel wat emissies zijn enkel voorbehouden voor professionele beleggers, maar via gespecialiseerde fondsen krijgt u wel een volledige toegang tot almaar groter wordende markt: Amundi ETF Euro Inflation UCITS ETF, Candriam Bonds Euro Inflation Linked, DPAM HORIZON B Bonds Global Inflation Linked, KBC Bonds Inflation Linked Bonds, M&G European Inflation Linked Corporate Bond.

 

Wat zijn linkers?

Wie 1 000 EUR in een klassieke obligatie belegt, krijgt in principe op eindvervaldag 1 000 EUR terugbetaald. Is het leven tegen dan duurder geworden, kunt u met hetzelfde aantal euro’s minder kopen.

Met inflatiegelinkt papier kunt u uw koopkracht wél op peil houden. Inflatiegelinkte obligaties van overheden en ondernemingen bieden immers bescherming tegen een stijgende inflatie. Bij dat type obligaties verhoogt immers de rentevergoeding als de inflatie toeneemt. Zodoende blijft de koopkracht van de belegging op peil. Daarnaast stijgt ook de nominale waarde van de obligatie in de meeste gevallen met de inflatie mee.

Een voorbeeld vindt u in de tabel terug. Aan het einde van de looptijd van de obligatie krijgt u als belegger dan een bedrag uitgekeerd waarvan de koopkracht hetzelfde is als het moment waarop u de obligatie kocht.

Looptijd

Waarde

Coupon

Na 1 jaar

1000,00 EUR

2,50 EUR

Na 2 jaar

1020,00 EUR

2,55 EUR

Na 3 jaar

1040,40 EUR

2,60 EUR

Na 4 jaar

1061,21 EUR

2,65 EUR

Na 5 jaar

1082,43 EUR

2,70 EUR

 

Kostprijs: lagere coupon

De bescherming tegen inflatie via zo’n linker krijgt u uiteraard niet gratis. De rentevergoeding bij linkers is bij de uitgifte al gecorrigeerd voor de verwachte inflatie.

Voor obligaties uit de eurozone met een looptijd van twee jaar is dat bijvoorbeeld 0,2 %. Linkers geven dan ook 0,2 % minder rente per jaar op dan gewone, niet-geïndexeerde, obligaties met dezelfde restlooptijd binnen de eurozone. De verzekeringspremie tegen inflatie kost de belegger dus 0,2 % in dat geval. Voor obligaties met een looptijd van vijf jaar is dat 1,1 % en voor een looptijd van tien jaar 1,23 %.

 

Interessant of niet? Dat hangt ervan af!

Inflatiegelinkte obligaties zullen beter presteren dan gewone obligaties als de ingeprijsde inflatieverwachtingen overtroffen worden in de realiteit. Ligt de werkelijke inflatie in de eurozone hoger dan de verwachte en ingeprijsde 1,23 % over tien jaar, dan zult u meer hebben verdiend met uw linker dan met uw gewone obligatie. Vindt er echter geen hoger dan verwachte inflatieopstoot plaats gedurende de looptijd van de inflatiegelinkte obligatie, dan zult u uiteindelijk minder hebben verdiend dan wat u kon verdienen met een gewone obligatie.

 

Betere resultaten dan de klassieke obligaties? Of toch niet?

Als we de ingeprijsde inflatieverwachtingen vergelijken met onze eigen inflatiescenario’s, dan kunnen we enkel maar besluiten dat de markt vandaag rekening houdt met een iets te lage inflatieverwachting voor de komende jaren. En dat voor zowel de eurozone als de Verenigde Staten. Dat betekent dat we denken dat de inflatiegelinkte obligaties beter zullen presteren dan de gewone obligaties. En dat zowel in de eurozone als in de Verenigde Staten. De fondsen in inflatiegelinkte obligaties mogen in dat opzicht dus niet worden genegeerd door de belegger die absoluut obligatiefondsen in de portefeuille wil aanhouden.

Maar opgelet voor het renterisico. Geïndexeerde obligaties gedragen zich op dat vlak niet anders dan klassieke obligaties: ook zij zijn gevoelig voor de rente. Stijgen de rentevoeten, dan zal dat wegen op de prijs van de inflatiegelinkte obligatie. De reden is klassiek. Na een rentestijging komen er nieuwe obligaties op de markt met een hogere, en dus aantrekkelijkere, coupon. De ‘oude’ obligaties zien daardoor hun prijs dalen. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook. Een scenario dat we de afgelopen jaren hebben meegemaakt.

Wij denken dat 2017 en verder geen goede periode wordt voor beleggers in obligaties en in obligatiefondsen omdat we de obligatierentes langzaam maar zeker zien stijgen. Recentelijk zagen we daar nog een goed voorbeeld van. Tijdens de rentestijging tussen oktober en december verkochten Amerikaanse beleggers massaal hun obligaties. Ook geïndexeerde Amerikaanse obligaties gingen over de toonbank met een gemiddeld verlies van 8 %. Een voorproefje voor wat komen zal?

Een bijkomend nadeel van de markt van inflatiegelinkte obligaties is dat heel wat emissies zeer lange looptijden met zich meedragen. Hoe langer de restlooptijd van een obligatie; hoe rentegevoeliger en hoe groter de impact van een renteverandering, in de plus en in de min. De fondsen in obligatiegelinkte obligaties zijn over het algemeen dan ook rentegevoeliger dan de fondsen in klassieke obligaties.

Deel dit artikel