Analyse
Obligatie Vandemoortele met brutocoupon van 3,5 %: interessant? 1 jaar geleden - woensdag 2 november 2016

De Belgische fabrikant van olie en vetstoffen en diepvriesbakkerijproducten gaf vorige week een nieuwe obligatie in euro uit.

De obligatie heeft een looptijd van 7 jaar en biedt een brutocoupon van 3,50%. Als we rekening houden met de uitgifteprijs (100,50 %) en de roerende voorheffing (30 % vanaf 2017), komt het nettorendement uit op 2,37 %.
NIET INTEKENEN.

 

Het nettorendement van 2,37 % is wellicht hoog genoeg in vergelijking met de huidige spaarrentes om sommige mensen te verleiden, maar we raden u af om in te tekenen omdat we het risico te hoog vinden. Het gaat immers om een achtergestelde lening, wat betekent dat u bij een eventueel faillissement als obligatiehouder pas wordt terugbetaald na alle andere schuldeisers.

 

Op dit moment vrezen we niet voor een faillissement, maar gezien de lange looptijd (7 jaar) valt moeilijk te voorspellen in welke mate Vandemoortele zijn streng zal blijven trekken in een sterk concurrentiële omgeving. De kleinste coupure waarop men kan intekenen, is trouwens 100.000 euro. Dat is veel te hoog voor particuliere beleggers, die uit voorzorg beter nooit meer dan 5 % van hun portefeuille aan één emittent besteden.

 

Deel dit artikel