Analyse
Terra² geeft obligaties uit. Interessant ? 1 jaar geleden - vrijdag 29 juli 2016

Terra², een vastgoedvennootschap gespecialiseerd in het aankopen, verkavelen en het beheer van panden en gronden, geeft verscheidene obligaties uit om haar bedrijfsactiviteiten te financieren.

Neen. Ga hier niet op in. Mijd deze obligaties.

 

Voorwaarden obligatielening

Er worden vijf obligatieleningen uitgegeven waar u als belegger t.e.m. 29 juni 2017, behoudens een vervroegde afsluiting, op kunt inschrijven. Terra² wil bij elke obligatie-uitgifte tot 3 miljoen euro ophalen. Elke coupure bedraagt 1 000 euro en is tevens het minimum dat u kunt beleggen. De obligaties worden à pari (aan 100 %) uitgegeven. De looptijden variëren tussen 3 en 7 jaar. De obligatie op 3 jaar biedt u een rendement van 1,25 % bruto aan. Op 4 jaar is dit 1,65 % bruto, op 5 jaar 1,75 % bruto, op 6 jaar 2 % bruto en op 7 jaar 2,25 % bruto. Belegt u meer dan 100 000 euro én voor langer dan 5 jaar, dan biedt de emittent u 0,25 % bruto extra. Er is geen rating gegeven aan de schuldinstrumenten of de emittent waardoor de kredietwaardigheid op het eerste zicht zeer moeilijk in te schatten is.

 

Vanaf wanneer begint de rente te lopen?

Koopt u een obligatie aan vóór de 16de van de maand, dan begint de rente vanaf de 16de te lopen. Koopt u een obligatie aan ná de 16de van de maand, zal de rente pas beginnen lopen vanaf de 1ste van de maand erop. Dit houdt in dat de vervaldag van elke obligatie anders zal zijn afhankelijk van de datum waarop u het schuldinstrument aankoopt.

 

Laag rendement, hoog risico

De geboden rentevoeten op de verschillende obligaties zijn onvoldoende om de risico’s te compenseren. Gaat u voor de langste looptijd, omdat deze het meeste opbrengt, dan ontvangt u 2,25 % bruto op 7 jaar. Na afhouding van de roerende voorheffing (27 %) houdt u nog slechts 1,6425 % netto over. De vergoeding ligt dus aan de lage kant. Bekijken we de risico’s van dichtbij, zien we dat de balans van Terra² voor drie kwart uit schulden bestaat waarvan de helft uit korte termijnschulden. Dat is o.i. een te hoge schuldgraad. Het financieel plaatje ziet er niet zo rooskleurig uit. De vennootschap was bovendien in 2015 voor 16 % van haar inkomsten afhankelijk van dividenden uit haar dochtervennootschappen. Bij een negatieve evolutie van deze ontvangen dividenden kan de winst in het gedrang komen en een terugbetaling van de obligaties of coupons in gevaar brengen. Ga hier niet op in en mijd deze.Terre² koopt panden en gronden aan om deze vervolgens te beheren en verder te ontwikkelen om achteraf met een meerwaarde te verkopen. Ook kunnen eigenaars van panden of gronden die hun eigendommen willen verkopen met Terra² samenwerken. Voor de uitbouw van de vastgoedprojecten maakt Terra² gebruik van haar dochtervennootschap Hyboma NV die als aannemer haar diensten verleent.

Deel dit artikel