Analyse
Opgelet met aantal dagen verlopen rente 2 jaar geleden - woensdag 20 april 2016

Als een belegger een obligatie koopt die al noteert op de (secundaire) markt, moet hij aan de houder niet alleen de prijs van de obligatie betalen, maar ook het bedrag van de opgelopen rente sinds de laatste uitbetaling van de coupon.

Regelmatig vragen lezers ons om hun case van naderbij te bekijken.
Werden de juiste kosten aangerekend? Betalen ze niet te veel? ...

 

In de praktijk bekijken we elke situatie op zowel financieel vlak (= herberekening van alle componenten) als fiscaal vlak (= controle juistheid). Nadien contacteren we zelf de financiële tussenpersoon. Zo’n oefening is voor alle partijen interessant en leerzaam.

 

Zo kregen we onlangs opnieuw een geval binnen van een verkeerde telling van het aantal dagen verlopen intresten bij de aankoop van een obligatie op de secundaire markt:

 

De heer H. kocht de obligatielening 4,25 % Volkswagen Financial Services 30/01/2019 bij Nagelmackers. Hij doet de aankoop op donderdag 4 februari en ziet zijn rekening gedebiteerd met valutadatum dinsdag 9 februari (= drie bankwerkdagen erna).

 

De financiële instelling rekent echter tien dagen verlopen intresten aan. Onze wakkere lezer gaat daar niet mee akkoord. De coupon van de obligatie wordt jaarlijks geknipt op 30 januari. Tien dagen intresten komt erop neer dat hij tot en met 9 februari moet betalen. Maar in zijn geval is die obligatie al in zijn bezit op die dag.

 

Onze lezer heeft daarbij gelijk. De ‘settlement day’ is de valutadag of de dag waarop de klant eigenaar wordt van de effecten. De verlopen intresten mogen enkel worden verrekend tot de dag voordien. Dat lieten we ook weten aan Nagelmackers. De instelling besluit dan ook om de lezer te vergoeden voor de geleden schade en het ongemak.

 

Wilt u een ‘tweedehandse’ obligatie kopen zoals die van Volkswagen, dan zult u de prijs betalen én de verlopen intresten. Verschiet dus niet als u meer moet betalen bij aankoop dan u aanvankelijk had gedacht. Dat het ook geen kwaad kan om het bedrag aan verlopen intresten te verifiëren, bewijst het relaas van onze lezer.

 

Deel dit artikel