Analyse
Stena: obligatiekoers gedaald 2 jaar geleden - woensdag 20 januari 2016

Op een paar dagen tijd is de koers van de obligatie uitgegeven door het Zweedse Stena (vervalt in februari 2019) gedaald van 104 % naar 98 %.

Volgens ons is er geen buitensporig risico.
Let er wel op dat uw belegging in Stena maximaal 5 % van uw vermogen bedraagt.
Indien nodig kunt u uw positie wat afromen.

 

Degelijke resultaten

Stena is o.a. actief in maritiem transport van passagiers, in olieboringen, vastgoed, en in de bankensector. Een gediversifieerd profiel, dat je wel vaker terugvindt in Scandinavië.

 

De financiële resultaten van de groep hadden te lijden onder de crisis de voorbije jaren, maar ze blijven nog altijd heel degelijk. De rentabiliteit van Stena zit in de lift, net zoals de cashgeneratie. Het is die cash die het mogelijk maakt om de intresten op de obligaties uit te keren en om het kapitaal terug te betalen op de einddatum.

 

Geen buitensporig risico

Het passagiersvervoer over zee is als activiteit van nature volatiel, en daarnaast is Stena aanwezig in de oliesector, die het momenteel moeilijk heeft doordat de lage olieprijs nagenoeg voor een investeringsstop heeft gezorgd.

 

Vooral door die laatste factor (crisis oliesector) zijn de ratingbureaus erg voorzichtig geworden en hebben ze op de obligaties van Stena het etiket "speculatief" gekleefd.

 

Wij vinden de balans van Stena (i.h.b. de cashgeneratie) evenwel voldoende solide en ook het feit dat de groep aanwezig is in andere sectoren (diversificatie) is geruststellend. We zien geen redenen waarom de groep niet in staat zou zijn om haar schuldverplichtingen te blijven nakomen en de obligaties in 2019 terug te betalen.

 

Deel dit artikel