Analyse
Nieuwe obligatie-uitgifte van Vandemoortele 3 jaar geleden - donderdag 21 mei 2015

De Belgische specialist op het vlak van oliën en vetten (±40 % van de verkopen) en ingevroren bakkerijproducten (±60 %) geeft een obligatie op 7 jaar uit met een brutocoupon van 3,06 %.

Rekening houdend met de emissieprijs bedraagt het nettorendement 2 % (na de roerende voorheffing). We twijfelen er niet aan dat er gezien de geboden rente, die correct is in de huidige renteomgeving, heel wat vraag zal zijn. We vinden de looptijd te lang en het risico te hoog. TEKEN NIET IN.
Verkies voor een dergelijke looptijd een spaarverzekering (zoals het
Waarborgfonds van AFER Europe), in afwachting dat de rentevoeten stijgen en er betere opportuniteiten de kop opsteken.

 

Hoewel de uitgifte een correcte rente biedt, zijn er toch zwaktes

– De uitgifte is beperkt tot 100 miljoen euro en betekent dat de liquiditeit voor het effect op de secundaire markt beperkt zal zijn. Als men de obligatie koopt, is men dan ook zo goed als verplicht ze tot de eindvervaldag aan te houden. Daarnaast is de looptijd vrij lang (7 jaar) zeker gezien de huidige lage rentevoeten. Indien die zouden stijgen dan zal het zo goed als onmogelijk zijn om het effect tegen goede voorwaarden te verkopen.
– De uitgifte is achtergesteld ten opzichte van de schuldeisers van filialen van de emittent. Bij problemen zullen deze schuldeisers eerst aan de beurt komen.
– De uitgifte zal vooral dienen om de schulden te herfinancieren en dan vooral van deze die in maart zijn aangegaan om het Italiaanse LAG (Italiaanse bakkerijspecialiteiten) over te nemen. De obligatie zal dus in zekere zin de schulden niet verzwaren. Deze schulden zijn trouwens, gezien de activiteiten heel wat liquiditeiten genereren, vrij redelijk. Maar over een periode van 7 jaar kan er heel wat gebeuren. De Europese markt van oliën en vetten daalt jaarlijks met 0,5 à 1 % (consumenten zoeken gezondere alternatieven). En op bakkerijvlak, net zoals bij oliën en vetten, is de concurrentie zwaar. De klanten zijn zeer geconcentreerd (warenhuisketens: meer dan 50 % van de verkopen) beschikken over heel wat onderhandelingskracht. En op het vlak van leveranciers van grondstoffen is er een hoge concentratie.
– De uitgifte draagt enkele bijkomende risico’s. Want Vandemoortele lijkt een voorlopende rol te willen gaan spelen in de consolidatiebeweging in de Europese bakkerijsector. De groep zou de komende jaren verschillende overnames willen doen (terwijl de goodwill reeds 50 % van het eigen vermogen bedraagt). 

 

Kenmerken

Emittent: Vandemoortele NV

ISIN-code: BE0002227933

Munt: euro

Brutocoupon: 3,06 %

Emissieprijs: 101,875 %

Betaaldatum: 10/06/2015

Vervaldag: 10/06/2022

Minimumcoupure: 1 000 EUR

Risico: hoog

Nettorendement: 2 %

Inschrijvingsperiode: van 22/05 tot 02/06 (behoudens vervroegde afsluiting vanaf 22/05 s’ avonds)

Loketbanken: Belfius, KBC, BNP Paribas Fortis, ING, Rabobank, Bank Degroof

 

Deel dit artikel