Analyse
Fikse stijging Europese rentevoeten? 3 jaar geleden - dinsdag 26 mei 2015

De rentevoeten in de eurozone trokken de voorbije weken stevig aan. De correctie zal o.i. van voorbijgaande aard zijn, maar ze geeft wel aan hoe het er eind 2016 zou kunnen aan toegaan...

De obligatiemarkt is niet meer de rustige haven van weleer.
Kies voor uw risicoloze spaarcenten voor een
goede spaarrekening (voor de korte termijn) en een goede spaarverzekering (voor de lange termijn). Die laatste hebben vaak nog oudere obligaties met gullere coupons in portefeuille. 

 

Onrealistische rentevoeten

Door elke maand 60 miljard euro aan obligaties op te kopen, hoofdzakelijk overheidsschuld, en door een negatieve rente te bieden op deposito's die de commerciële banken haar toevertrouwen, zorgde de ECB ervoor dat de rentevoeten naar historische minimumniveaus waren gedaald, waarbij diverse Europese landen zich konden financieren tegen negatieve rentevoeten, soms zelfs op lange looptijden. Zo zakte de Duitse rente op 10 jaar, die fungeert als Europese referentie, weg tot minder dan 0,10%.

 

Inflatie en correctie

Maar terwijl de daling van de consumptieprijzen slechts tijdelijk was en niemand geloofde in een duurzaam deflatiescenario, had het maar weinig zin om obligaties te kopen tegen een onbestaand rendement. En toen de inflatie in Europa weer aantrok onder impuls van de olieprijzen, had dat nog minder zin.

 

Sommige speculanten vreesden bovendien voor een vroegtijdige stopzetting van het inkoopprogramma van de ECB en verkochten halsoverkop hun obligatieposities, waardoor de rentevoeten de hoogte inschoten. Zo steeg de Duitse rente op 10 jaar in amper 3 weken tijd tot 0,80%, en alle andere eurolanden volgden (België: van 0,35 tot bijna 1%.)

 

Andere factoren

Ook andere factoren hebben de stijging van de rentestand in de hand gewerkt:
– de recentste indicatoren bevestigen het economisch herstel in de eurozone, waardoor er nog meer twijfel is over de duur van de interventies van de ECB.
– de vele uitgiftes van staatsobligaties
– de gesprekken over de Griekse schuld

 

Terugkeer

Het bericht op 19 mei dat de ECB haar interventies op de financiële markten zou opvoeren, alvorens dan in de zomer weer wat gas terug te nemen, volstond om de rentevoeten te laten dalen, hoewel er eigenlijk niets is veranderd aan de omvang of duur van het programma.

 

Slachtoffer van eigen succes

De ECB lanceerde haar inkoopprogramma om krediet goedkoper te maken, de euro te verzwakken om zo te vermijden dat de eurozone zou blijven steken in de crisis en deflatie. De ECB is dus bezig haar doelstellingen te realiseren, maar tegelijk is de zichtbaarheid op haar beleid gedaald, wat voor een zekere volatiliteit zorgt. En hoewel het officiële discours luidt dat het inkoopprogramma zal worden voortgezet zoals gepland (tot in september 2016), lieten sommige leden van de ECB zich ontvallen dat niets in steen staat gebeiteld...

 

Wij denken dat de planning wel zal worden gerespecteerd en de huidige stijging van de rentevoeten niet zal duren. Maar de volatiliteit op de Europese obligatiemarkten zal aanhouden. De opstoot van de voorbije weken is een goede herinnering aan het feit dat de rentevoeten abnormaal laag zijn en een correctie niet zonder horten en stoten zal verlopen.

 

Afspraak eind 2016

Het einde van de maandelijks inkoop van 60 miljard euro aan activa zal een fors onevenwicht doen ontstaan tussen vraag en aanbod en zal de rentevoeten doen stijgen. De ECB zal zoals de Fed proberen haar beleid geleidelijk aan te normaliseren en de financiële markten niet te destabiliseren, maar de rentestijging van de voorbije weken toont aan dat het onmogelijk is het humeur van die markten te voorspellen.

 

Als de olieprijzen blijven stijgen, zal dat de opdracht van de ECB nog bemoeilijken. Vandaag heeft ze door de lage inflatiedruk immers de handen vrij, maar als het algemene prijzenpeil gaat opveren, zal ze haar extreem monetair beleid moeten opgeven.

 

Deel dit artikel