Analyse
Transacties op obligaties: minder transparantie 3 jaar geleden - donderdag 30 april 2015

Obligatiemarkten zijn veel minder transparant dan de aandelenmarkten.

Slechts zo’n 10 % van de transacties gebeurt via een officiële beurs. In andere gevallen is het uw bank die zelf de prijs van de transactie bepaalt.

 

Twee mogelijkheden

Wanneer u een aandeel koopt, is het relatief eenvoudig: u zet een aankooporder in de markt (dat daarna voor iedereen zichtbaar is) en wanneer zich een verkoper aandient tegen de door u gewenste prijs wordt de transactie afgesloten. De transactieprijs komt dus op een vrij transparante manier tot stand.

 

Op het vlak van obligaties ligt alles minder voor de hand omdat de markt helemaal anders is georganiseerd. Wanneer u aan uw bankier vraagt om een obligatie te kopen dan kan hij deze kopen op de beurs, zoals een aandeel, ofwel direct bij andere professionelen zonder de beurs te moeten passeren. Deze tweede manier is goed voor 90 % van alle transacties. Veel obligaties noteren immers niet op de beurs of indien dit wel het geval is, worden er te weinig stukken verhandeld. Dikwijls is de koers op de beurs minder interessant dan wanneer via de tweede methode wordt gewerkt.

 

Praktisch bekeken

Praktisch gaat dit als volgt. Bank A heeft van een klant de opdracht gekregen obligatie X te kopen. Bank A vraagt dan aan andere banken of ze de gevraagde obligatie bezitten en tegen welke prijs ze willen verkopen. Idealiter zou bank A de obligatie moeten kopen bij de bank die de meest interessante prijs biedt. Maar het gebeurt dat bank A zelf de obligatie in bezit heeft en de moeite niet doet om navraag te doen bij andere banken zodat het risico bestaat de klant niet tegen de gunstigste prijs kan kopen.

 

Voor de kleine belegger betekent deze manier van werken dat er weinig transparantie is. De professionele spelers hebben de touwtjes strak in handen. Op geen enkel moment kan de belegger vaststellen of hij een correcte prijs heeft gekregen. Hij kan enkel hopen op een faire prijs van zijn financiële tussenpersoon.

 

Deel dit artikel