Analyse
Obligaties in euro vermijden? 3 jaar geleden - woensdag 26 november 2014

Hoewel obligaties in euro erg lage rentevoeten bieden, laten fondsen die in deze obligaties beleggen puike prestaties optekenen: tot 20% over de voorbije 12 maanden voor sommige!

We namen een selectie van fondsen die beleggen in obligaties in euro, onder de loep. Van november 2013 tot november 2014 klom het minst presterende fonds 7,3 % hoger terwijl het best presterende maar liefst met 20,2 % steeg. Het beste is echter achter de rug. We raden u dus aan uw winst op te strijken.
Hebt u interesse en kiest u liever voor een veilige belegging, raden we u het Waarborgfonds van AFER Europe aan. Als abonnee van Test-Aankoop invest betaalt u bovendien
lagere instapkosten In 2013 bood dit product nog een rendement van 3,36 %. 

 

Verbazingwekkend

Een rendement van 20 % is een krachttoer in vergelijking met de huidige opbrengst van spaar- en termijnrekeningen en kasbons (zelden nog meer dan 2 %). Wat nog verrassender is, is dat de obligaties waarin deze fondsen beleggen, zelf erg karige rendementen bieden.

 

Het is niet makkelijk om een obligatie te vinden met een beperkte risicograad die meer dan 2 % netto biedt. Alleen emittenten bij wie de kans groot is dat ze niet in staat zullen zijn om de obligatie op de einddatum terug te betalen, bieden rendementen van boven de 5 %. Maar de fondsen waarover we het hier hebben, investeren niet in die riskante obligaties.

 

Veel vraag naar veiligheid

De obligatiefondsen in euro hebben zoveel vooruitgang geboekt omdat de waarde van de obligaties die ze in portefeuille hebben, fors is gestegen. Dit is vooral het geval voor fondsen die hoofdzakelijk in overheidsobligaties uit de eurozone beleggen (Duitsland, Nederland).

 

Deze landen zijn erg in trek bij institutionele beleggers (banken, pensioenfondsen...) die geen risico's willen nemen met de spaarcenten die ze beheren. Geheel conform de wet van vraag en aanbod duwde die sterke vraag de prijzen of koersen van dit type obligaties omhoog, en dus de waarde van de fondsen.

 

Rente blijvend op erg laag peil?

Veel beleggers zijn vandaag bereid een hoge prijs te betalen voor veilig geachte obligaties, al bieden die erg karige rendementen. De Europese centrale bank doet er trouwens alles aan om de rente zo laag mogelijk te houden, in de hoop zo de slabakkende Europese economie er weer bovenop te helpen.

 

Als de rentestand laag is, kunnen bedrijven goedkoop lenen en zouden ze geneigd moeten zijn meer te investeren en zo de economische motor te voeden. Ook de gezinnen, die merken dat hun spaargeld toch niet veel opbrengt, zouden geneigd moeten zijn om meer te consumeren en zo de economie te laten draaien.

 

Toch laten die gunstige effecten van een lage rentestand al een tijdlang op zich wachten. Niettemin zal de Europese economie op een zeker moment beginnen groeien en dan zullen ook de rentevoeten de hoogte ingaan. Dat scenario lijkt evenwel nog niet voor morgen.

 

Niet meer kopen

Stelt u zich voor dat u vandaag een obligatie koopt die elk jaar een coupon van 2 % biedt, en dat morgen de rente stijgt. U beslist dan een obligatie te kopen met dezelfde looptijd en dezelfde risicograad, maar met een jaarlijkse coupon van 4 %. Deze nieuwe obligatie is uiteraard interessanter.

 

Probleem is dat wanneer u de obligatie, die u vandaag heeft gekocht, dan wilt verkopen, u bereid zult moeten een lagere prijs te aanvaarden om ze nog verkocht te krijgen. Anders gezegd: de fondsen die vandaag garen spinnen bij de gestegen obligatiekoersen, zullen hun waarde zien dalen zodra de rentevoeten stijgen. De obligatiekoersen zullen dus dalen.

 

Het is dus nu te laat om nog te beleggen in obligatiefondsen in euro. Hun stijgingspotentieel is inmiddels erg beperkt of zelfs onbestaande. U doet er beter aan na de recente stijging uw winst op zak te steken en uw fonds te verkopen.

 

Alternatief: spaarverzekering

Het is inderdaad zo dat een spaarverzekering een paar minpunten heeft: de taks van 2 % op elke nieuwe storting, het feit dat de intresten worden herbelegd, een daling van het rendement in de afgelopen jaren.

 

Toch ligt het rendement ervan nog altijd hoger dan bij de meeste andere risicoloze producten. En voor de komende jaren mogen we toch nog een rendement op jaarbasis van ±2,50 % verwachten.

 

Beleggen in individuele obligaties?

Aangezien de kans bestaat dat de waarde van obligatiefondsen in euro zal dalen, is het dan niet beter rechtstreeks een obligatie in euro kopen? Wacht u tot de einddatum, dan krijgt u uw kapitaal sowieso terugbetaald.

 

Dat is waar maar het probleem ligt vooral bij de lage rendementen. Tenzij u voor riskante uitgevers kiest, zult u niet meer dan 1 % tot 2 % netto krijgen. Uw centen zullen dan voor een paar jaar geblokkeerd zijn. Dit betekent dat, wanneer de rente weer hoger gaat, u niet van de betere marktvoorwaarden zult kunnen profiteren. Tenzij u uw obligatie verkoopt vóór de einddatum... maar dat zal dan tegen een lagere prijs zijn!

 

Deel dit artikel