Analyse
Turbulentie op de obligatiemarkten? Analyse en adviezen… 3 jaar geleden - woensdag 29 oktober 2014

De obligatiemarkt moest door een turbulentiezone maar biedt nog opportuniteiten...

U mag voor 5 % van uw portefeuille beleggen in een obligatiefonds in dollar. We raden u ING (L) Renta Fund Dollar, KBC Renta Dollarenta of Pictet-USD Government Bonds-P aan. Ook de individuele obligaties van eBay en Petrobras International Finance zijn interessant. Daarnaast blijft de Zweedse kroon een opportuniteit: u mag tot 5 % beleggen in het fonds KBC Renta Sekarenta.

 

Wat de groeilandmunten betreft, rechtvaardigen de erg hoge rentevoeten de aankoop van obligaties in Braziliaanse real (5% van uw portefeuille). Dat kan zowel via een fonds (HSBC GIF Brazil Bond A; in euro of in dollar) als via individuele obligaties, zoals die van Nordic Investment Bank of van BNP Paribas Fortis Funding.

 

Wie zijn portefeuille graag een defensievere toets geeft, tot slot, die mag ook kiezen voor obligatiefondsen in Deense kroon (KBC Renta Decarenta) en in Zwitserse frank (KBC Renta Swissrenta of Pictet-CHF Bonds-P).

 

Europa: een goede keuze maken

Sinds begin dit jaar maakten de beleggers relatief weinig onderscheid tussen de obligaties van de diverse Europese landen en kochten ze uitgiften van iedereen. Maar vandaag gaat er weer meer aandacht naar de kwaliteit van de emittenten.

 

Het is dan ook geen verrassing dat Griekenland, waar de overheidsschuld nog altijd problematisch is, voor het eerst sinds een jaar zijn rentevoeten op 10 jaar terug tot 9% zag stijgen. De Europese Commissie kon niet beletten dat de spanning rond Grieks staatspapier ook oversloeg naar obligaties van Portugal, Italië en Spanje. Zelfs Frankrijk bleef niet buiten schot en zag zijn spread (renteverschil) t.o.v. schuldpapier uit Duitsland, nog altijd de onbetwiste veilige haven in de eurozone, groter worden.

 

Groeilandfeestje al langer afgelopen

Ook de obligaties van veel groeilanden hadden het de voorbije weken niet onder de markt, maar dat is geen nieuw gegeven. Al sinds de VS aankondigde dat het zijn overvloedige geldcreatie zou terugschroeven, staat de financiering van veel groeilanden onder druk en worden die laatste verplicht hogere rentevoeten te bieden om nog beleggers te strikken.

 

Zo steeg de langetermijnrente het voorbije jaar van 8 naar 9% in India, van 8 naar 12% in Brazilië, en van 6 naar 10% in Turkije. En naarmate de (economische) situatie slechter is, is de druk uiteraard hoger. Hoge inflatiecijfers (Brazilië, Turkije, Rusland), geopolitieke spanning (Turkije, Rusland), grote tekorten op de handelsbalans (Turkije, Indonesië)..., het zijn allemaal zaken die door de obligatiebeleggers slecht gesmaakt worden.

 

Monetaire normalisatie kan pijnlijk zijn

Door de markten te overspoelen met liquiditeiten hebben diverse centrale banken, de Federal Reserve op kop, de obligatiemarkten kunstmatig beïnvloed. De rentevoeten zijn daardoor gedaald tot overdreven lage niveaus en de rendementen kwamen zo dicht bij elkaar te liggen dat de kwaliteitsverschillen tussen de emittenten onder de mat werden geveegd. Dit fenomeen deed zich gelijktijdig voor in verschillende landen en op een nooit eerder vertoonde schaal.

 

Vandaag is een correctie (een daling van de bestaande obligatiekoersen) onvermijdelijk. Volgens de ramingen van het IMF zou een algemene stijging van het rendement van nieuwe obligaties met 1% de waarde van de bestaande obligatieportefeuilles wereldwijd echter met meer dan 8% onderuithalen, wat een neerwaartse correctie zou betekenen van ruim 3800 miljard dollar. Als zoiets zich abrupt zou voordoen, kan het de werking van de internationale markten grondig verstoren.

 

Opportuniteiten?

Door de kunstmatige monetaire ondersteuning bieden de obligatiemarkten nog maar weinig beleggingskansen. In veel gevallen, en zeker in de eurozone, liggen de geboden rendementen te laag om een aankoop te rechtvaardigen. Obligaties in euro kunt u dus maar beter laten voor wat ze zijn. Obligaties in dollar daarentegen bieden iets hogere rendementen en de munt is, ondanks haar stijging op de internationale wisselmarkten, nog altijd interessant gewaardeerd.

 

Deel dit artikel