Analyse
Convergentie van rendementen 4 jaar geleden - donderdag 12 juni 2014

Obligaties met een hoger risico bieden een almaar kleiner extra rendement tegenover veiligere obligaties. Risico wordt met andere woorden niet beloond. Wat betekent dit?

Het is vandaag haast onbegonnen werk om nog een obligatie in euro te vinden met een aanvaardbaar rendement. We zoeken voor onze verschillende typeportefeuilles vooral ons heil buiten de eurozone, in uitgiftes in vreemde munten (Zweedse kroon, Deense kroon, Zwitserse frank, Amerikaanse dollar en Braziliaanse real). Aangezien het aanbod van individuele obligaties eerder beperkt is, kiest u beter voor obligatiefondsen. U vindt die terug u in onze portefeuilles.

 

Algemeen laag rendement

Het is de voorbije maanden bijzonder moeilijk geworden om nieuwe obligaties uitgedrukt in euro te vinden die meer opleveren dan de beste spaarrekeningen

 

Zelfs de uitgiftes van bedrijven of landen met een zeker risico op wanbetaling leveren niet meer het verhoopte extra rendement op. Het verschil in rendement op obligaties van emittenten met een hoge en lage kredietwaardigheid is veel kleiner geworden. Italiaans staatspapier op 10-jaar levert vandaag nog 2,97 % op tegenover 1,42 % voor gelijkaardig Duitse papier. Het verschil bedraagt nog nauwelijks 1,5 % terwijl het tijdens de hoogdagen van de crisis 3 à 4 % bedroeg.

 

Ook voor obligaties uitgegeven door bedrijven ziet men dezelfde tendens. Het verschil tussen het rendement op obligaties van zeer kredietwaardige bedrijven en van ondernemingen met een twijfelachtige kredietscore bedraagt ook in de meeste gevallen niet meer dan 1 % op een looptijd van vijf jaar bijvoorbeeld.

 

Er zijn verschillende verklaringen te vinden voor dit fenomeen en deze zijn hoe dan ook zeer nauw met elkaar verbonden.

 

Het overvloed aan geld dat vandaag op de markten beschikbaar is dankzij het zeer soepele monetaire beleid van de Europese Centrale Bank is één van de belangrijkste verklaringen. Veel van dat geld (die vooral bij banken zit) stroomt massaal naar de obligatiemarkten en dit zorgt voor neerwaartse druk op de rente. En om nog rendement te vinden, gaat dat geld al maar naar risicovoller papier. Goedkoop geld dat tegen een hogere rente kan worden vastgelegd, is voor veel banken een droomscenario.

 

Dan zijn er ook macro-economische elementen die hun effect niet missen op de obligatiemarkten zoals economische opklaring, zeker in vergelijking met de doemscenario’s van enkele jaren geleden, en de wegglijdende inflatie. De verbeterde economische situatie heeft heel wat beleggers gerustgesteld waardoor het risico van bepaalde uitgiftes (emissies van landen uit de europeriferie en bedrijven die zeer afhankelijk zijn van de Europese markt en veel schulden hebben) is verminderd en weer meer geld lokt. De zwakke inflatie zorgt ervoor dat beleggers tevreden zijn met een lager rendement op obligaties wat ook de huidige zwakte van de rentevoeten verklaart.

 

Deel dit artikel