Analyse
Halfjaarlijkse en jaarlijkse coupons: wat is het verschil? 4 jaar geleden - donderdag 10 april 2014

Bepaalde obligaties zijn uitgegeven met een halfjaarlijkse coupon. Waarom? En in bepaalde gevallen is er ook sprake van een korte of lange coupon. Wat betekent dit?

Amerikaans verschijnsel

In Europa zijn de jaarlijkse coupons eerder gebruikelijk. Halfjaarlijkse coupons zijn een typisch verschijnsel op de Amerikaanse en Canadese aandelenmarkten.

 

Als we even de nieuwe uitgiftes van de voorbije maanden bekijken, dan zien we inderdaad dat uitsluitend Amerikaanse of Canadese emittenten met dergelijke obligaties (bijna uitsluitend uitgedrukt in Amerikaanse dollar) naar buiten zijn gekomen (Time Warner Cable, Newmont Mining, American Express, Blackrock en Export Development Bank Canada).

 

Beter rendement?

In theorie biedt een obligatie met een halfjaarlijkse coupon een hoger rendement. Want als de belegger al na 6 maanden over een halve coupon beschikt, dan kan hij die herbeleggen en hierop gedurende zes maanden extra rendement boeken.

 

Automatisch concluderen dat de rendementen op obligaties van Noord-Amerikaanse emittenten systematisch hoger zouden zijn, is echter onjuist. De financiële markten zijn efficiënt en houden hier wel degelijk rekening mee, alsook de uitgevers bij het bepalen van de voorwaarden voor een emissie.

 

Voor een bedrijf dat een obligatie uitgeeft met halfjaarlijkse coupon, zijn er trouwens niet echt voor- of nadelen, behalve dan misschien dat een halfjaarlijkse coupon wat meer ruimte laat voor een soepeler kas- en schuldbeheer.

 

Kort of lang

Naast een halfjaarlijkse coupon behoort het uitkeren van een korte én een lange coupon ook tot de mogelijkheden. Dit komt voor wanneer de startdatum van de obligatie verschilt met de vervaldatum.

 

Is de totale looptijd bijvoorbeeld vijf jaar en zes maanden dan kan de emittent opteren om de eerste coupon na zes maanden te betalen (korte coupon) of na achttien maanden (lange coupon). Eenmaal deze eerste coupon uitbetaald, volgen dan jaarlijkse coupons die op dezelfde datum zullen worden uitgekeerd.

 

Deel dit artikel