Analyse
Obligatie: welke factoren bepalen prijs? 4 jaar geleden - donderdag 20 maart 2014

Tijdens het leven van een (bedrijfs)obligatie kan de koers ervan schommelen. Die koers (of prijs) wordt in % uitgedrukt: 98, 99 of 101, 102 ...% van de uitgifteprijs. Waarom en hoe?

Rente-evolutie

Eén van de belangrijkste elementen die de koers bepaalt, is de evolutie van obligatierentes op de markt (rente op overheidspapier). De koers van obligaties stijgt in het algemeen als de obligatierente daalt, en daalt als de obligatierente stijgt. Indien een bepaalde obligatie een coupon biedt die merkelijk boven de huidige marktrente ligt, zal die obligatie duurder geprijsd zijn. Wie wil bij een gelijkaardig risico immers niet beleggen in een obligatie die een coupon van 7 % betaalt terwijl de marktrente maar 1 à 2 % bedraagt. Er is dus een permanente link tussen prijs en rendement.

 

Voor wie een nieuw uitgegeven obligatie koopt, maken die koersschommelingen echter niet zo veel uit, als men het effect tot de eindvervaldag bijhoudt ten minste. Als de onderneming tijdens de looptijd gezond blijft en aan haar financiële verplichtingen kan blijven voldoen dan krijgt u immers de obligatie tegen 100 % terugbetaald.

 

Maturiteit (= resterende looptijd)

De maturiteitsdatum van een obligatie is de voorziene datum voor de terugbetaling van het kapitaal. Hoe dichter men bij de eindvervaldag komt, hoe minder de koers fluctueert. Een kortlopende obligatie zal dus minder beweeglijk zijn dan een langlopende obligatie.

 

Solvabiliteit

De solvabiliteit van een emittent neemt toe (of daalt) naarmate de koers van een obligatie stijgt (of terugvalt). Gebeurt het dat een obligatie die u in portefeuille hebt plots een hogere rating krijgt, dan zal dit tot een stijging van de obligatieprijs (en een daling van het rendement) leiden. Bij een verlaging van de rating wordt de omgekeerde beweging gevolgd. Maar ook bepaalde nieuwsberichten over de emittent in kwestie kunnen effect hebben op de koers.

 

Deel dit artikel