Analyse
Obligatie van Nyrstar: 5,50 % bruto maar 1,80 % netto??? 4 jaar geleden - vrijdag 7 maart 2014

De obligatie uitgegeven door Nyrstar, vervaldatum 9 april 2015, biedt een brutocoupon van 5,50 %. Na aftrek van de roerende voorheffing (25 %), komt men uit op een nettorendement van 4,125 %. Dit ligt ruim boven het percentage dat wij aangeven, namelijk 1,86 %. Hoe kan dit?

Is dit fout? Nee, helemaal niet.
In de berekening van het nettorendement van een obligatie moet u ook rekening houden met de prijs waartegen u de obligatie in kwestie hebt gekocht. Dat is de hoofdreden waarom we deze obligatie, ondanks haar mooie coupon, niet meer aanraden. Indien u de obligatie in bezit hebt, mag u die evenwel aanhouden.

 

Aankoopprijs

Het verschil tussen het brutorendement en het nettorendement is niet uitsluitend te verklaren door de roerende voorheffing op de intresten van 25 %. In de berekening van het nettorendement van een obligatie moet u ook rekening houden met de prijs waartegen u de obligatie in kwestie hebt gekocht.

 

De obligatie van Nyrstar kan vandaag aangeschaft worden tegen een prijs van 101,25 %. Maar op de vervaldag zal ze echter tegen 100 % worden terugbetaald. U krijgt dus minder terug dan hetgeen u er bij aankoop hebt ingestoken. Dit heeft een negatieve invloed op het rendement. En aangezien de vervaldag niet meer zo ver af is (binnen iets minder dan 13 maand), is de impact dan ook extra voelbaar: ongeveer 1,1 % op jaarbasis.

 

Verlopen intresten

Een ander element dat het nettorendement beïnvloedt, en niet te verwaarlozen in dit geval zijn de verlopen intresten. Indien u vandaag de obligatie van Nyrstar koopt, dan zal u voor ongeveer 11 maanden verlopen intresten moeten ophoesten aangezien de coupon elk jaar op 9 april wordt uitgekeerd. Dit bedrag zal bovenop de aankoopprijs komen. U zal bij aankoop van de Nyrstar-obligatie rekening houdend met de coupon van 5,5 % verlopen intresten van 4,9 % moeten betalen. Tijdens de betaling van de volgende coupon, op 9 april, zal u slechts een nettocoupon na roerende voorheffing ontvangen. Op die verlopen intresten van 4,9 % zal u slechts 3,67 % recupereren. U verliest dus ongeveer 1,20 % van het nettorendement.

 

Deel dit artikel