Analyse
Obligatie met call 4 jaar geleden - woensdag 11 december 2013

Hörmann Finance heeft een obligatie uitgegeven met een call die de mogelijkheid geeft aan de emittent om de uitgifte voor de vervaldag terug te betalen. Wat zijn de voor- en nadelen?

Voordeel voor emittent

Stel dat de marktrente en de rente die gelijkaardige bedrijven als Hörmann de komende jaren fors daalt dan kan Hörmann de call uitoefenen en vervroegd terugbetalen tegen 102 %. De terugbetaling van de oude dure lening zal het bedrijf kunnen financieren door de uitgifte van een nieuwe lening tegen de verlaagde rentevoet.

 

Bijgevolg is een obligatie met call altijd in het voordeel van de emittent. Valt de rente terug, betaalt ze de obligatie terug, stijgt de rente fors dan blijft ze gewoon zitten tot de eindvervaldag. Daar tegenover staat dat de emittent een iets hogere coupon betaalt zodat het risico dat de spaarder draagt wordt vergoed. Zijn obligatie kan immers voor de vervaldag worden terugbetaald en hij kan worden verplicht om zijn geld vroeger dan voorzien te herbeleggen tegen lagere rentevoeten.

 

Slechte rating

De rente-evolutie is niet alles, bedrijven kunnen de call-optie ook gebruiken om in te spelen op een wijziging van de rating. Als een emittent met een slechte rating (die een hoge rente moet betalen) verwacht dat haar rating binnen enkele jaren zal verbeteren kan ze vandaag een obligatie uitgeven met call die ze dan kan uitoefenen wanneer de rating is verbeterd. Daarna kan het bedrijf in kwestie zich tegen een lagere rente gaan financieren. De obligatie voorzien van een call biedt de emittent de mogelijkheid om zijn financieringen soepeler te regelen.

 

Vrij uitzonderlijk

Vandaag zijn obligaties met calls eerder uitzonderlijk. De kans dat de obligatierentes nog fors zullen dalen is klein. De kans op vervroegde terugbetaling door de verdere daling van de rente is dan ook klein. Toch zijn er bedrijven, zoals Hörmann, die vandaag nog een hoge rente moeten betalen. Als deze bedrijven denken dat de rente waartegen ze zich kunnen financieren in de toekomst zal dalen, dan hebben ze er alle belang bij om obligaties voorzien van een call uit te geven.

 

Deel dit artikel