Analyse
Nyrstar: prijzen obligaties fors lager 4 jaar geleden - donderdag 21 november 2013

Wat te doen?

Risicobewuste beleggers mogen voor maximaal 5 % van de portefeuille instappen. Defensieve beleggers onthouden zich beter.

 

Zware koersverliezen

De problemen waarmee Nyrstar kampt, hebben ook hun invloed op de waarde van de obligaties.

De obligatie die in 2015 vervalt (coupon de 5,5 %), noteerde donderdagmorgen tegen 92 % van de terugbetalingswaarde.

De obligatie die in 2016 komt te vervallen (coupon van 5,375 %) noteerde op slechts 82 %.

Rekening houdend met deze koersen bedraagt het nettorendement van deze obligaties respectievelijk 9,9 % en 12,6 %.

 

Waarom ?

Het gaat zinkverwerker Nyrstar momenteel niet voor de wind. Aan de ene kant stralen de financiële problemen van zijn Finse partner Talvivaara op Nyrstar af terwijl aan de andere kant de markt steeds meer vragen plaatst bij recente operationele en strategische keuzes van de groep en haar financiële toestand. Voor meer informatie over de huidige stand van zaken, klik hier.

Dit alles heeft niet alleen gevolgen gehad voor de beurskoers (-45 % op twee weken) maar ook voor de koers van des obligaties, die vandaag flink onder de terugbetalingswaarde op vervaldag noteert.

 

Wat te doen?

Ondanks alle moeilijkheden waar Nyrstar momenteel mee kampt, zijn we van mening dat de groep over voldoende financiële slagkracht beschikt om aan haar financiële verplichtingen te voldoen en de obligaties in 2015 en 2016 terug te betalen. Toch zijn de risico’s gezien de onzekerheid over de grondstoffenprijzen en het economische herstel niet te onderschatten.

 

Vandaar dat we beleggers die veiligheid van kapitaal hoog in het vaandel dragen, aanraden om de obligaties van Nyrstar links te laten liggen. Enkele weken geleden hebben we ook aangegeven dat beleggers van het defensieve type die de obligaties in portefeuille hadden, er beter aan deden deze te verkopen. De koers schommelde toen rond de 100%. Nu verkopen is een ander paar mouwen gezien de forse koersdaling en de gebrekkige liquiditeit. Wacht tot de koers weer richting 100% neigt om dat te doen.

 

Beleggers die het hoge risico aanvaarden, mogen houden maar zorg ervoor dat het gewicht van de Nyrstar-obligaties niet boven de 5 % van de portefeuille uitstijgt.

 

Beleggers die de obligaties nog niet in portefeuille hebben en van de lagere koers willen gebruik maken om te kopen, mogen dit doen op voorwaarde dat de obligaties niet boven de 5 % van de totale waarde van de portefeuille uitstijgen. We hebben een voorkeur voor de obligatie die vervalt in 2015 omdat die iets minder risico draagt dan de uitgifte van 2016. In dat jaar zal de groep immers met een aanzienlijk herfinanciering te maken krijgen.
 

 

Deel dit artikel