Analyse
UCB stelt een omwisseling van obligaties voor 4 jaar geleden - woensdag 4 september 2013

Het Belgische biofarmabedrijf UCB stelt voor om obligaties die volgend jaar komen te vervallen om te wisselen tegen nieuwe obligaties met een looptijd van tien jaar. De brutocoupon gaat daarbij van 5,75 % naar 5,125 %. Moet u ingaan op deze omwisseling?

Voorwaarden van het bod

Als u obligaties van UCB aanhoudt met vervaldag van 27 november 2014 en een coupon van 5,75 % dan biedt UCB u de mogelijkheid om deze tot 18 september om te wisselen tegen nieuwe obligaties. Deze laatste hebben een looptijd van tien jaar en bieden een brutocoupon van 5,125 % aan.

 

Rekening houdend met de roerende voorheffing (momenteel 25 %) is dit goed voor een coupon van 3,84 %. Maar als we de huidige meerwaarde van de oude obligatie bekijken (ze noteert vandaag tegen iets meer dan 104 % van haar nominale waarde), een meerwaarde waaraan u moet verzaken indien u deelneemt aan de omruiling (enkel 100 % zullen worden herbelegd), dan komt het nettorendement eerder uit op 3,31 %.

 

Het omwisselingsaanbod slaat op slechts 250 000 van de 750 000 obligaties in omloop. Als de vraag dit getal overstijgt dan bestaat de kans dat beleggers die zijn ingegaan op het voorstel slechts een gedeelte van hun obligaties omgewisseld zien.

 

Ons advies

Sommigen zullen in deze omwisseling een opportuniteit zien om gedurende nog verschillende jaren een mooi rendement te verkrijgen. In de huidige lage renteomgeving kan een rendement dat boven de 3 % uitsteekt aanlokkelijk zijn.

 

Dit is evenwel niet onze mening. Ten eerste ligt het rendement niet bijster hoog voor een onderneming die over geen financiële rating beschikt. Ten tweede heeft het geen zin om spaarcenten voor tien jaar te blokkeren tegen 3,31 % net op het moment dat de economie zich herpakt en hogere rentevoeten ten tonele verschijnen. Het is dus niet uitgesloten dat binnenkort interessantere obligaties worden gelanceerd.

 

Ga niet in op het voorstel. Hou uw obligaties aan tot de vervaldag.

 

Deel dit artikel