Analyse
Obligatie Peugeot: 4,33% netto 4 jaar geleden - maandag 16 september 2013

De Franse autoconstructeur Peugeot biedt een nieuwe obligatie in euro aan. Het rendement ligt met 4,33 % netto aan de hoge kant maar dit geldt ook voor het risico.

Deze obligatie is enkel voor beleggers met een eerder dynamisch profiel. Indien dit het geval is, mag u intekenen tot maximum 103 % (kosten inbegrepen) maar let erop dat het gewicht van de emittent (het gewicht van deze obligatie verhoogd met andere obligaties van Peugeot die u reeds aanhoudt) niet meer dan 5 % van uw portefeuille bedraagt.

Kenmerken

De obligatie van Peugeot heeft een looptijd van vijf jaar en vier maanden (vervaldag op 18/01/2019) en biedt een brutocoupon van 6,5 %. Deze obligatie die vorige week werd uitgegeven, was snel volledig uitverkocht, maar desondanks kan ze nog op de kop worden getikt, weliswaar tegen een prijs hoger dan de emissieprijs van 99,366 %. Begin deze week bedroeg de prijs met de kosten inbegrepen 102,5 %. Rekening houdend met deze prijs en de roerende voorheffing van 25 %, bedraagt het nettorendement 4,33 %.


Risico’s

Een aantrekkelijk rendement gezien de nog altijd vrij lage rente op de markten. Maar tegenover dit vrij hoog rendement staat wel een hoger dan gemiddeld risico gezien de lage kredietwaardigheid van Peugeot (BB- bij Standard & Poor’s). We zijn echter van mening dat de capaciteit van Peugeot om zijn schulden terug te betalen almaar verbetert. De constructeur heeft tijdens het eerste semester van 2013 de eerste vruchten geplukt van zijn herstructureringsplan. Gezien de betere cijfers en de verwachte stabilisatie van de Europese markt zijn we van mening dat de groep haar doelstelling voor 2013, namelijk minstens het halveren van zijn gelduitstroom tegenover 2012, zal halen.

Voor alle nieuwe obligaties klik hier.

 

Deel dit artikel