Analyse
Bekaert stelt een omwisseling van obligaties voor 4 jaar geleden - donderdag 19 september 2013

Na UCB eerder deze maand, stelt Bekaert nu op zijn beurt voor om obligaties die vervallen eind 2014 om te wisselen tegen nieuwe obligaties met een looptijd van zeven jaar. De jaarlijkse brutocoupon valt terug van 6,75 % naar 4,75 %. Interessant?

De voorwaarden

Als u obligaties van Bekaert aanhoudt die vervallen op 16 april 2014 en een brutocoupon bieden van 6,75 % dan biedt Bekaert u de mogelijkheid om deze om te wisselen tegen nieuwe obligaties. Deze laatste hebben een looptijd van zeven jaar en bieden een brutocoupon van 4,75 % aan.

 

Rekening houdend met de roerende voorheffing (momenteel 25 %) is dit goed voor een coupon van 3,56 %. Maar als we de huidige meerwaarde van de oude obligatie bekijken (ze noteert vandaag rond de 102,96 % van haar nominale waarde), een meerwaarde waaraan u moet verzaken indien u deelneemt aan de omruiling (enkel 100 % zullen worden herbelegd), dan komt het nettorendement eerder uit op 3,085 %.

 

Ons advies

Sommigen zullen in deze omwisseling een opportuniteit zien om gedurende nog verschillende jaren een mooi rendement te verkrijgen. In de huidige lage renteomgeving kan een rendement dat boven de 3 % uitsteekt aanlokkelijk zijn.

 

Dit is evenwel niet onze mening. Ten eerste ligt het rendement niet bijster hoog voor een onderneming die over geen financiële rating beschikt. Ten tweede heeft het geen zin om spaarcenten voor zeven jaar te blokkeren tegen 3,085 % netto op het moment dat de economie zich herpakt, hogere rentevoeten mogelijk zijn en dus interessantere obligaties kunnen worden gelanceerd.

 

De omwisseling is ongetwijfeld interessant voor Bekaert dat zijn schulden op lange termijn tegen mooie voorwaarden kan herfinancieren. U zou het accepteren van het aanbod kunnen beklagen indien de rente verder zou stijgen.

Ga niet op het voorstel in. Hou uw obligaties aan tot de vervaldag.Deel dit artikel