Analyse
5 % de 4 eerste jaar en van 0 tot 6 % de jaren erna. Interessant? 4 jaar geleden - dinsdag 10 september 2013

Deutsche Bank commercialiseert nog tot 12 september de gestructureerde obligatie Palladium Securities 1 (LU) Italy Interest Linked Bond 2021. Deze obligatie, met een looptijd van acht jaar, biedt de eerste vier jaar een brutocoupon van 5 %. De laatste vier jaar is de coupon drie keer het verschil tussen de Europese rentevoeten (EUR CMS) op 30 jaar en twee jaar. De coupon is niettemin geplafonneerd op 6 % en bij een negatief verschil tussen de rentevoeten is er geen coupon. Interessant?

De trukendoos die wordt gebruikt om te trachten het potentiële rendement op te drijven en de belegging aantrekkelijker te laten lijken dan de huidige obligatierentevoeten, slaagt er niet in om ons te overtuigen. Niet kopen.

 

Italiaans risico

De emissieprijs bedraagt 102 % van de nominale waarde van de obligatie. Op de eindvervaldag zal deze tegen 100 % worden terugbetaald behalve bij wanbetaling van Italië en/of Deutsche Bank AG. De gestructureerde obligatie is immers geënt op een obligatie die is uitgegeven door de Italiaanse staat. Een wanbetaling van deze laatste (denk aan hetgeen is gebeurd met Griekse obligaties) brengt uw ingebrachte kapitaal in gevaar.

 

Rendement

In het beste geval wanneer een maximumcoupon van 6 % wordt uitgekeerd tijdens de laatste vier jaar (ofwel een verschil tussen de rente op 2 en 30 jaar van minstens 2 %), en er geen wanbetaling te noteren valt bij de Italiaanse staat en Deutsche Bank dan zal het brutorendement op 5,14 % uitkomen, of 3,96 % netto na afhouding van de roerende voorheffing van 25 %.

 

In het minst gunstige scenario (coupons van 0 % tijdens de laatste vier jaar), en nog steeds zonder ongeluk van Italië en Deutsche Bank, dan valt het brutorendement terug tot 2,34 % ofwel 1,67 % netto.

 

Ons advies

Om coupons van 5 % bruto (enkel de eerste jaren) te kunnen afficheren heeft de emittent het niet zo nauw genomen met het kredietrisico. De risico’s verbonden aan de Italiaanse overheidsschuld (rating BBB met negatieve vooruitzichten) mogen niet uit het oog worden verloren en vallen niet echt te rijmen met de veiligheid die beleggers beogen.

 

Daarenboven is het momenteel niet opportuun om gelden voor een lange tijd vast te zetten gezien de rentevoeten de neiging hebben om de lage niveaus van de afgelopen jaren te gaan verlaten. In de huidige context is acht jaar te lang.

 

Daarnaast zal het verschil tussen de rentevoeten op 30 en 2 jaar binnen vier jaar het uiteindelijke rendement van deze obligatie bepalen. De evolutie voorzien van een renteverschil is een onbegonnen zaak. Het is niet uitgesloten dat de rentevoeten de komende jaren stijgen maar hoe die stijging de rentevoeten op lange termijn (30 jaar) en op korte termijn (2 jaar) zullen beïnvloeden is koffiedik kijken. De onzekerheid rond het uiteindelijke rendement is immens. Rekening houdend met dit alles zijn we geen koper.

 

Deel dit artikel