Analyse
Belasting zerobonds: hoe? 5 jaar geleden - woensdag 3 april 2013

Aangezien een zerobondobligatie geen periodieke coupons uitbetaalt, vroeg ik me af waarop de roerende voorheffing dan wordt berekend?

We geven u als raad als u een zerocoupon obligatie in het bezit heeft die te verkopen voor de eindvervaldag, zeker als u die na de uitgifte hebt gekocht. U zal dan de intresten in uw belastingaangifte moeten opnemen maar de berekening is complex.
In de praktijk worden weinig zerocoupon obligaties aan het grote publiek aangeboden. Denk goed na alvorens u er één aanschaft.

 

Waarover gaat het?

Een zerobond of nulcouponobligatie betaalt geen periodieke coupons maar wordt uitgegeven tegen een lage emissieprijs. Het verschil tussen de uitgifteprijs en de prijs op vervaldag is dan het rendement.
Stel dat u een obligatie hebt gekocht tegen een prijs van 70 en u op de vervaldag, binnen tien jaar 100 recupereert. Uw winst zal dus 30 bedragen tegenover uw begininleg van 70. Dit is goed voor een rendement van 43 % of uitgedrukt op jaarbasis, een gemiddeld rendement van 3,6 %.
De prijs van de obligatie zal echter niet altijd op 70 blijven staan tijdens haar bestaan. Hoe dichter we bij de eindvervaldag komen, hoe meer de koers naar de 100 gaat neigen. Het is nu eenmaal onmogelijk dat u de obligatie koopt op de vooravond van de vervaldag en u op één dag een meerwaarde boekt van 43 %...

 

Welke voorheffing?

Aangezien er geen coupons worden uitgekeerd, zou u er kunnen van uit gaan dat er geen roerende voorheffing zal worden aangerekend. De fiscus ziet dit evenwel niet zo en zal de meerwaarde tegen 25 % belasten. In de realiteit zit alles iets moeilijker in elkaar. We illustreren dit aan de hand van enkele voorbeelden.

 

U koopt bij de emissie en verkoopt op de vervaldag

In ons voorbeeld koopt u tegen 70 en recupereert 100. Uw meerwaarde (30) zal onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 25 %, goed voor 7,50. Uw bank zal automatisch die voorheffing inhouden.

 

U koopt op het moment van de emissie en verkoopt voor de vervaldag

Stel dat u verkoopt na vijf jaar tegen een prijs van 85. Uw bank zal de roerende voorheffing niet afhouden (ze doet dit pas op de vervaldag). U moet echter deze intresten in uw belastingaangifte opnemen. Deze zullen dan onderworpen worden aan de voorheffing.

 

Opgepast, u moet niet de reële meerwaarde aangeven maar een « fictieve » meerwaarde die hoger of lager zou kunnen uitvallen dan de reële meerwaarde. De berekening is ingewikkeld, u wendt zich hiervoor beter tot een specialist.

 

U koopt na de emissie en verkoopt op de vervaldag

Uw bank zal automatisch de voorheffing afhouden maar berekent op de meerwaarde sinds het begin (30 in ons voorbeeld) en zelfs al hebt u de obligatie slechts enkele maanden bijgehouden en is uw meerwaarde veel lager dan dit bedrag.

 

Deel dit artikel