Analyse
Nieuwe obligatie van Peugeot: 5,07 % netto op 5 jaar 5 jaar geleden - vrijdag 1 maart 2013

De Franse automobielconstructeur Peugeot biedt een nieuwe obligatie aan in euro.
De coupon is hoog: 7,375 % bruto. Dit zet het hoge risico van de groep in de verf.
Mag u intekenen?

TEKEN IN
ter diversificatie
en als u een hoog risico aanvaardt.

 

Moeilijke periode

Peugeot zit momenteel in een moeilijke periode, getuige de aanzienlijke afschrijvingen van activa die het resultaat voor 2012 in het rood hebben doen belanden. De hardnekkige daling van de Europese automobielmarkt beperkt de mogelijkheid tot herstel.

 

Maar het cashniveau van de groep blijft op een hoog niveau en de schulden zijn onder controle indien de marges op middellange termijn zwak zouden blijven. Als de markt verder zou verzwakken dan kan de Franse staat volgens ons nog altijd met geld over de brug komen.

 

Ons advies

Volgens ons is de kans groot dat Peugeot de komende vijf jaar zijn financiële verplichtingen zal kunnen nakomen. Het risico valt niettemin af te lezen van het hoge geboden rendement. Koop alleen voor het risicovolle gedeelte van uw portefeuille (dit is geen defensieve belegging). Zie er bovendien op toe dat het gewicht van Peugeot niet hoger mag liggen dan 5% van uw portefeuille.

 

Karakteristieken van de uitgifte

Emittent: Peugeot

ISIN-code: FR0011439975

Munt: Euro

Brutocoupon: 7,375 % (onderworpen aan de roerende voorheffing van 25 %)

Aankoopkosten (kosten inbegrepen): 102 % (kan veranderen)

Betalingsdatum: 06/03/2013

Vervaldag: 06/03/2018 (5 jaar)

Minimale coupure: 1 000 EUR

Risico: hoog

Nettorendement: 5,07 % netto (kan wijzigen in functie van de aankoopprijs)

 

Onze obligatieselector

 

Deel dit artikel