Analyse
Terug naar onze obligatieadviezen 5 jaar geleden - vrijdag 21 september 2012

We bekijken opnieuw onze recente adviezen op het vlak van bedrijfsobligatie van dichterbij. Twee obligaties bieden op 5 jaar nog een nettorendement van 3,48 % en 4,80 %. U mag kopen indien u het risico aanvaardt.

Door het risico van bedrijven zorgvuldig te analyseren en te toetsen aan het aangeboden rendement en looptijd van de obligaties, is het vandaag nog mogelijk om enkele interessante obligaties te vinden. Zo schoven we recent obligaties van Peugeot, Enel, Alcatel-Lucent en Renault naar voor. We houden deze adviezen nu tegen het licht.

 

Alcatel-Lucent: 2,90 % netto, vervaldag in 2014

We profiteerden van de aankondiging van herstructureringen om de obligatie van de Franse maker van telecomapparatuur (vervaldag 2014) tegen een mooie prijs van (98,50 %) aan te raden. We vonden deze daling overdreven aangezien we vertrouwen bleven hebben in de capaciteit van Alcatel-Lucent om zijn schulden te honoreren. Het recente koersherstel (102,50 % kosten inbegrepen) heeft ons gelijk gegeven.

Niet meer kopen. Tegen de huidige koers bedraagt het nettorendement nog slechts 2,90 %. Verkoop evenwel niet, hou ze bij. Zo vermijdt u uitstapkosten en blijft u een mooie coupon opstrijken tot aan de vervaldatum.

 

Peugeot: 4,80 % netto, vervaldag in 2017

De Franse autobouwer kreeg te kampen met heel wat negatief nieuws en dit woog op de koers van de obligatie die momenteel tegen 98,25 % noteert tegenover 102,20 % bij ons eerste advies. Volgens ons heeft Peugeot de mogelijkheden in huis (herstructurering staat in de steigers) om zich te herpakken en zal het in staat zijn om de komende jaren aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Daarenboven is de Franse regering al minder gekant tegen de sluiting van fabrieken die recent door de directie werden aangekondigd gezien de overcapaciteit op de markt. Dit zal de pijnlijke maar noodzakelijke herstructurering vergemakkelijken.

U mag deze obligatie houden en als u het effect nog niet bezit mag u ze in portefeuille opnemen. De koersterugval biedt een extra kans om te kopen. Tegen de huidige koers is het nettorendement (4,80 %) zeer interessant.

 

Renault: 3,48 % netto, vervaldag in 2017

De financiële situatie van Renault is vrij goed. Zijn schuldgraad is laag dankzij een strikt beheer van de voorraden en investeringen. Hiermee rekening houdend is de kans klein dat Renault de komende jaren niet aan zijn financiële verplichtingen zal kunnen voldoen.

We hebben deze obligatie een week geleden op de primaire markt aangeraden. Het effect is vanaf nu te verkrijgen op de secundaire markt (met kosten). De prijs is nog voldoende interessant om een aankoop te rechtvaardigen.

 

Enel: 2,91 % netto, vervaldag in 2018

De halfjaarresultaten bevestigen dat de Italiaanse elektriciteitsgroep de capaciteit heeft om voldoende cash te genereren om zijn schulden terug te betalen en extra financiering te zoeken. De koers van de obligatie is hierdoor gestegen van 101 tot 104 % (kosten inbegrepen) sinds ons advies van begin juli.

Niet meer kopen. Tegen de huidige koers bedraagt het nettorendement bij een nieuwe aankoop slechts 2,91 %. Verkoop echter niet maar hou de obligaties aan. Zo vermijdt u uitstapkosten en blijft u een mooie coupon opstrijken tot aan de vervaldatum.

 

 

EMISSIES IN EURO: TERUG NAAR ONZE ADVIEZEN
Emittent
ISIN-code
Rating (1)
Bruto-
coupon (%)
Vervaldag
Prijs incl. kosten (%)
Verlopen intresten
Netto-
rend.
(2)
Advies
Bij 1ste advies
op
21/09
Alcatel Lucent
FR0010070805
B
6,375
07/04/14
98,50
102,50
30 EUR
2,90
Houden
Peugeot
FR0011233451
BB
5,625
11/07/17
102,20
98,25
12 EUR
4,80
Kopen
Renault
FR0011321447 
BB+
4,625
18/09/17
99,891
100,75
1 EUR
3,48
Kopen
Enel
IT0004794142
BBB+
4,875
20/02/18
101
104,00
29 EUR
2,91
Houden
De koopwaardige obligaties worden ter diversificatie aangeboden, indien u het risico aanvaardt. (1) Solvabiliteit van de emittent: BBB+: het gaat nog steeds over obligaties van een goede kwaliteit die weliswaar minder is dan die van uitgiften met een A-rating achter hun naam; BB+, BB en B: obligaties met een hoog risico dat de emittent het kapitaal en de intresten niet zal kunnen honoreren; voor de obligaties die we aanraden is dit risico niettemin aanvaardbaar. (2) Nettorendement in % na aftrek van de Belgische roerende voorheffing van 21 %.

 

 

Deel dit artikel