Analyse
Nieuwe obligatie van Renault: 3,68 % netto op vijf jaar 5 jaar geleden - vrijdag 14 september 2012

Is deze obligatie interessant?

U mag op deze obligatie intekenen als u het risico aanvaardt. Beleg er evenwel niet meer in dan 5 % van uw portefeuille. Talm niet te lang want de uitgifte gaat dinsdag van start.

 

De Franse autobouwer biedt een nieuwe obligatie in euro aan met een looptijd van vijf jaar. De obligatie geeft een jaarlijkse brutocoupon van 4,625 %. Rekening houdend met de roerende voorheffing van 21 % en de emissieprijs (99,891 %) komt het nettorendement op 3,68 % uit.

 

Nu de rentevoeten laag liggen en enorm veel geld geparkeerd staat op spaarboekjes, mag het niet verbazen dat de uitgifte heel wat interesse opwekt. Maar opgepast, het risico ligt vrij hoog. Renault heeft een BB+ rating bij Standard & Poor’s, wat inhoudt dat de emittent als speculatief wordt bestempeld.

 

Het risico dat Renault de intrest niet zal kunnen uitkeren of het kapitaal op de eindvervaldag niet zal kunnen terugbetalen, is toch vrij klein. De groep voert al jaren een meer internationaal gerichte strategie door waardoor ze minder afhankelijk is van de Europese markt, waar de autoverkopen dalende zijn. Renault heeft zijn productiemogelijkheden buiten Frankrijk flink uitgebreid waardoor het zijn concurrentiekracht heeft verbeterd en beter kan inspelen op de vraag naar goedkopere auto’s. Renault kan ten slotte een solide balans voorleggen en heeft weinig schulden. De autobouwer heeft de voorbije jaren die schuldpositie immers flink afgebouwd.

 

Alle gegevens van de uitgifte op een rijtje

Emittent: Renault SA
ISIN-code: FR0011321447
Munt: euro
Brutocoupon: 4,625 %
Emissieprijs: 99,891 %
Betalingsdatum: 18/09/2012
Vervaldag: 18/09/2017 (5 jaar)
Kleinste coupure: 1000 EUR
Risico: hoog
Nettorendement: 3,68 %

 

Deel dit artikel