Analyse
Nieuwe obligatie van Etex: 3,71 % netto op 4,5 jaar 5 jaar geleden - donderdag 6 september 2012

Het rendement ligt hoog maar de emittent is zeer risicovol.

Het rendement lijkt aan de hoge kant, zeker nu de rentevoeten zich op een historisch laag niveau bevinden. Maar gezien de talloze risico’s die het bedrijf loopt zoals de hoge schuldgraad, de dominantie van Europa in de activiteit, asbestclaims… zijn we geen koper van deze obligatie. Niet intekenen.

 

Voorwaarden

De wereldwijd actieve producent van bouwmaterialen Etex geeft een nieuwe obligatie uit met een looptijd van 4 en een half jaar (vervaldag 31 maart 2017) en een brutocoupon van 5 % (eerste korte couponuitbetaling op 31 maart 2013). Rekening houdend met de uitgifteprijs van 101 % en de roerende voorheffing (momenteel 21 %) bedraagt het nettorendement 3,71 %. Vanaf donderdag 6 tot en met donderdag 20 september kan worden ingetekend, maar een vervroegde afsluiting behoort tot de mogelijkheden aangezien de vraag naar allerhande bedrijfsobligaties momenteel vrij hoog ligt.

 

Risico’s Etex

Met deze uitgifte wil Etex een deel van de banklening terugbetalen die het voor de overname van de gipsdivisie van Lafarge eind vorig jaar (850 miljoen EUR) aanging.

Etex werkte zich met de overname trouwens diep in de schulden. De netto financiële schulden zijn meer dan 2 keer zo hoog zijn dan het eigen vermogen. Dit is een zeer hoog niveau. De schuld/EBITDA-ratio (die geeft het aantal jaren aan die nodig zijn opdat de winsten de schulden dekken) zou eind dit jaar zo’n 3,2 bedragen, terwijl 3 in bankmiddens toch vaak als bovengrens gehanteerd wordt om financiering toe te staan. Erg hoog dus! Door de bank genomen zien de solvabiliteitsratio’s er (nog) minder gunstig uit dan van een aantal beursgenoteerde sectorgenoten zoals Lafarge, Saint-Gobain, HeidelbergCement…

Daarnaast lopen er nog steeds in heel wat landen klachten vanwege asbest tegen Etex. De groep heeft hiervoor voorzieningen aangelegd die naar eigen zeggen voldoende zouden moeten zijn voor de komende 20 jaar. Maar uiteraard blijft er nog altijd een risico.

Ten slotte maakt Europa 65 % van de omzet uit. Indien de conjunctuur niet verbetert of zelfs verslechtert, wat niet kan worden uitgesloten, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de activiteiten van Etex en zijn soliditeit.

Wilt u het huidige obligatie-aanbod uitpluizen dan kunt u hier terecht.

 

Deel dit artikel