Analyse
BKCP stelt voor om voordeel te halen uit inflatie 5 jaar geleden - donderdag 27 september 2012

Nog tot en met 5 november 2012 (behoudens vervroegde afsluiting) commercialiseert de bank een note met een looptijd van zeven jaar en een coupon die elk jaar zal afhangen van het inflatieniveau.

Rekening houdend met de instapkosten van 1 % en de roerende voorheffing van 21 %, zal het jaarlijkse nettorendement schommelen tussen -0,14 % tot 3,12 %.
NIET INTEKENEN.

 

7 Years Société Générale (Paris) Inflation Note: dat is de naam van deze note, een gestructureerde obligatie van Société Générale. De belegger is dus blootgesteld aan het kredietrisico van deze financiële instelling die de terugbetaling van het kapitaal en de betaling van de coupons moet garanderen op de vervaldag.

 

Gedurende zeven jaar biedt deze belegging jaarlijks een brutocoupon die zal afhangen van de inflatie in de eurozone (exclusief tabak). De coupon zal 150 % van de jaarlijkse inflatie bedragen. Stel dat de inflatie een bepaald jaar 2 % bedraagt dan zal de coupon 3 % zijn. Als de inflatie nul of negatief is dan zal er geen coupon zijn. De coupon kan ten slotte nooit hoger liggen dan 4,15 % bruto, een niveau dat zal bereikt worden voor een inflatie boven de 2,77 %.

 

Vier redenen om niet in te tekenen

– Er wordt met de Europese inflatie rekening gehouden terwijl de voorbije jaren de Belgische inflatie dikwijls hoger lag. Het risico bestaat erin dat de koopkracht van uw spaargeld niet volledig wordt behouden.

 

– Een coupon die 150 % van de inflatie volgt, lijkt aantrekkelijk maar het plafond van 4,15 % bruto gooit roet in het eten. Indien de inflatie opnieuw hoge toppen zou scheren zoals in 2008, toen de inflatie op 4,49 % uitkwam, dan biedt deze belegging slechts een gedeeltelijke bescherming.

 

– Bij uitblijven van inflatie gedurende een bepaald jaar (zoals in 2009 bijvoorbeeld), dan biedt dit product geen enkele coupon. Goed om weten is dat een termijnrekening op zeven jaar bij NIBC Direct een nettorendement van 2,96 % biedt, nauwelijks minder dan het maximum dat bij het product van BKCP kan worden bekomen.

 

– Enkel de coupon hangt van de inflatie af. Het kapitaal dat moet worden terugbetaald zal niet geïndexeerd worden.

 

Deel dit artikel