Analyse
Nieuwe staatsbon 5 jaar geleden - donderdag 23 augustus 2012

De coupon van de staatsbon die op 4 september uitgegeven wordt, is vastgesteld op 2,10 %. De looptijd bedraagt acht jaar en dit keer worden er geen bons met een kortere looptijd uitgegeven.

Niet intekenen. Rekening houdend met een roerende voorheffing van 21 % op de coupon, bedraagt het nettorendement slechts 1,66 %.

 

2,10 %, dat is echt weinig voor een looptijd van acht jaar, maar het ligt in de lijn van de rente waartegen de Belgische staat vandaag geld leent op de financiële markten (ongeveer 2,20 %).

 

Voor een looptijd van acht jaar zijn er betere alternatieven voorhanden, zoals spaarverzekeringen (die evenwel geen jaarlijkse rente uitkeren, maar ze kapitaliseren).

 

Wilt u te allen prijze een vaste jaarlijkse rente, kies dan voor een termijnrekening.

De meeste brengen meer op dan de nieuwe staatsbon. Maar met het oog op de momenteel zwakke rente, opteert u beter voor niet te lange looptijden (maximum drie à vijf jaar).

 

Karakteristieken

Looptijd: 8 jaar
Code ISIN: BE3871247743
Uitgifteprijs: 100 % (tegen pari)
Brutocoupon: 2,10 %
Nettorendement: 1,66 % (op basis van 21 % roerende voorheffing).
Intekenperiode: van 24 augustus tot 3 september 2012
Uitgiftedatum: 4 september 2012
Eindvervaldatum: 4 september 2020
Terugbetalingsprijs: 100 % (tegen pari)

Deel dit artikel