Analyse
Voorstel vervroegde verkoop EFSF-obligaties: niet interessant 5 jaar geleden - maandag 16 juli 2012

Begin dit jaar werden Griekse obligaties o.m. door effecten van de EFSF vervangen. Nu stuurt Argenta naar zijn cliënten een aanbod van Deutsche Balaton om twee van die effecten over te kopen.

Het lijkt ons niet aangewezen om nu enkele maanden voor de eindvervaldag eze obligaties te verkopen met een decote van 0,8 % en 0,9 %. Bovendien kan u ook nog verkoopkosten aangerekend worden. We zouden ook gewoon wachten tot de eindvervaldag dan worden deze stukken automatisch terugbetaald. Uw bank, Argenta rekent trouwens geen bewaarkosten aan om obligaties aan te houden.

 

Oorspronkelijk omwisseling

Bij de omwisseling van oude Griekse obligatie kreeg men eerder dit jaar naast een twintigtal nieuwe obligaties uitgegeven door de Griekse overheid, ook twee obligaties van het Europees Fonds voor Financiële Stabiliteit (de ene met een brutocoupon van 0,4 % en vervaldag 12/03/2013, de andere met een brutocoupon van 1%, vervaldag 12/03/2014) en een schatkistcertificaat op 6 maanden, eveneens uitgegeven door het EFSF (als compensatie voor de verlopen intresten op de oorspronkelijke obligaties).

 

De emittent van deze uitgiftes, het EFSF, biedt hulp aan landen uit de eurozone in moeilijkheden en wordt gegarandeerd door alle landen uit de eurozone. Het EFSF beschikt dus over een onberispelijke kwaliteit en de kans dat deze instelling haar financiële verplichtingen niet kan nakomen is zo goed als nihil.

 

Voorstel

Argenta stuurt brieven met een voorstel van het Duitse beursvennootschap Deutsche Balaton. In de eerste brief staat dat Deutsche Balaton 99,08 % voor de EFSF-obligatie biedt met als vervaldag 2013 (u krijgt tot 20 juli de tijd om in te gaan op het voorstel). In de tweede brief biedt de vennootschap 99,18 % voor het schatkistcertificaat (u krijgt u tot 18 juli om uw antwoord door te geven). Indien u voor deze twee datums niets onderneemt, dan gaat u automatisch niet op het bod in.

 

We fronsten onze wenkbrauwen bij deze voorstellen. Deutsche Balaton wil immers de twee effecten overnemen tegen koersen onder pari. Als we kijken naar de prijzen op de secundaire markt dan stellen we vast dat die boven pari liggen. De obligatie noteert tegen 100,15 % en het schatkistcertificaat schommelt rond de 100 %. En we zien ook niet in waarom het EFSF niet in staat zou zijn om a pari terug te betalen. Daarenboven is de terugbetaling voor binnenkort, er kan dus nog weinig misgaan.

Deel dit artikel