Analyse
Bedrijfsobligaties: waarom niet! 6 jaar geleden - vrijdag 6 juli 2012

Zorgt turbulentie op de beurzen ervoor dat u aandelen mijdt? Waarom niet beleggen in bedrijfsobligaties? Ze zijn risicovoller dan spaarrekeningen, kasbons en staatsbons maar hun rendement ligt hoger.

Hoe te kiezen?

Bedrijfsobligaties zijn niet zonder risico. Het eerste gevaar is dat het bedrijf waaraan u uw geld hebt toevertrouwd niet in staat is het terug te betalen. Als u risicoschuw bent, dan zijn bedrijfsobligaties niet voor u.
Baseer uw beslissing niet enkel op basis van het rendement. Hoe hoger het rendement, hoe hoger het risico. Zo biedt een obligatie van EDP Finance een rendement ±5 %. Het schuldniveau van het bedrijf ligt echter te hoog om obligaties ervan te kopen.
U mag zich niet blindstaren op de brutocoupon (de aangegeven rente). U moet ook rekening houden met de aankoopprijs, de kosten en de roerende voorheffing (21 %). Uiteindelijk telt het nettorendement (enige manier om obligaties behoorlijk te vergelijken).
Vermijd obligaties met een lange looptijd. Ze bieden een hoog er is minder zicht op de kans op terugbetaling. Dit is de reden waarom we de obligatie van de Franse cementgroep Lafarge mijden (4 % maar loopt pas af in 2020).

 

Onze aankoopadviezen

Er zijn momenteel geen interessante nieuwe obligaties. Vandaar dat we ons richten naar de secundaire markt (obligaties die eerder zijn uitgegeven en genoteerd zijn op de beurs).

 

Peugeot: 3,95 % netto, vervaldag in 2017
Het schuldniveau van de Franse automobielconstructeur is momenteel redelijk. Bovendien heeft de groep al heel wat maatregelen genomen om steviger in haar schoenen te staan: kostenverlaging, sluiting van fabrieken, kapitaalverhoging… Deze maatregelen zijn voldoende om de lagere verkopen te counteren. (Aangezien de coupon wordt uitbetaald op 11 juli, is het beter om na deze datum te kopen zodat u geen verlopen intresten moet betalen).

 

Enel: 3,57 % netto, vervaldag in 2018
De Italiaanse elektriciteitsgroep, die zware schulden torst, genereert voldoende liquiditeiten om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Dit jaar vervallen er trouwens heel wat schulden. Hoewel de groep het moeilijk heeft in Italië kan ze ook bogen op haar buitenlandse aanwezigheid. Enel is weinig blootgesteld aan Italiaans staatspapier.

 

Alcatel-Lucent: enkel als de koers zakt
De maker van telecomuitrusting heeft heel wat liquiditeiten in kas (na de verkoop van Genesys). Dit geld zou moeten toelaten om zijn obligaties zonder problemen terug te betalen. We beperken ons evenwel tot de obligatie die in april 2014 komt te vervallen (de langere looptijden zouden in gevaar kunnen komen gezien de zwakke vooruitzichten van de groep). De koers van deze obligatie is recent echter te veel gestegen. We raden ze enkel aan als de koers terugvalt. Koop tegen maximum 102,50 %, en dit komt overeen met een nettorendement van ongeveer 3,3 %.

 

 

Emittent
Rating
(1)
Bruto-
coupon
(%)
Vervaldag
Prijs, incl.
kosten,
in % (2)
Kleinste
coupure
(in EUR)
Verlopen
intresten
Netto
rendement
(%) (3)
Alcatel-Lucent
FR0010070805
B
6,375
07/04/14
103,35
1 000
16 EUR
2,83
EDP Finance
XS0221295628 
BB+
3,75
22/06/15
96
1 000
2 EUR
4,42
Peugeot
FR0011233451
BB+
5,625
11/07/17
102,20
1 000
0 EUR
3,95
Enel
IT0004794142
BBB+
4,875
20/02/18
101
1 000
19 EUR
3,57
Lafarge
XS0215159731
BB+
4,75
23/03/20
97,75
1 000
14 EUR
4,05

In het vet: uitgiftes die we aanraden
BBB+: uitgiftes van een goede kwaliteit maar deze kwaliteit ligt natuurlijk wel dan bij uitgiftes met een A-rating.
BB+ en B-rating: leningen met een hoog risico dat de emittent het kapitaal niet kan terugbetalen of de coupons kan uitbetalen.
Voor de obligaties die we aanraden, is dit risico aanvaardbaar.
(2) Maximumprijs, kosten inbegrepen, die u op tafel mag leggen.
(3) Nettorendement na aftrek van de Belgische roerende voorheffing van 21 %.

Deel dit artikel