Analyse
CFE: interessante obligatie ter diversificatie 6 jaar geleden - donderdag 31 mei 2012

De bouw- en baggergroep brengt een obligatie van zes jaar op de markt met een nettorendement van 3,40 %. Deze obligatie mag voor een klein deel van de portefeuille worden gekocht ter diversificatie gezien het aardige rendement en de beperkte risico’s van de emittent.

Praktisch

 Bouwgroep CFE wil tussen 75 en 100 miljoen euro ophalen om haar schulden te herfinancieren. Het geeft hiervoor een obligatie in euro uit met een looptijd van 6 jaar en een brutocoupon van 4,75 %. Rekening houdend met de emissieprijs van 101,875 % en de roerende voorheffing van 21 % bedraagt het nettorendement 3,40 %. De inschrijvingsperiode start op 1 juni en loopt tot 15 juni behoudens vervroegde afsluiting. De betalingsdatum is 21 juni. Fortis Bank, ING Belgium en KBC Bank zijn de begeleidende banken.

 

Emittent

De resultaten van CFE zitten in de lift dankzij dochter DEME die geen hinder lijkt te ondervinden van de huidige economische vertraging. Indien echter het financiële systeem opnieuw op zijn grondvesten zou daveren zoals in 2008 dan kunnen we evenwel niet uitsluiten dat bepaalde klanten problemen krijgen met de financiering van hun projecten waardoor enkele contracten kunnen worden geannuleerd of uitgesteld. Maar vandaag bevindt het orderboekje zich op recordhoogte terwijl de geografische spreiding voor een extra buffer kan zorgen. De risico’s dat baggeraar DEME in nauwe schoentjes komt, achten we zeer gering.
De schuldpositie van de groep in haar geheel (70% van het eigen vermogen) ligt vrij hoog maar vinden we niet overdreven rekening houdend met de activa die daartegenover staat (gronden, materieel,…). De cash flow die de groep de komende jaren zou moeten genereren, zal ze volgens ons in staat moeten stellen om zonder probleem haar financiële verplichtingen na te komen.

Interessant

We vinden het aangeboden nettorendement van 3,40 % vrij interessant gezien de beperkte risico’s die rond CFE hangen, ook al heeft de groep geen rating, en rekening houdend met de dalende tendens van de rentevoeten (die nog ten einde lijkt). Dit laatste kwam vooral tot uiting bij de laatste uitgifte van de staatsbon, op vijf jaar leverde die slechts 1,78 % netto. De uitgifte kan ook de vergelijking met de beste termijnrekening, 3 % netto bij NIBC Direct, doorstaan. Deze obligatie mag dan ook ter diversificatie voor een klein deel van de portefeuille worden gekocht. Wacht niet te lang want een vervroegde afsluiten behoort tot de mogelijkheden.


Indien u een obligatie zoekt, klik dan hier.

Deel dit artikel