Analyse
Terugbetaling KBC 5-5-5: niet voor iedereen 6 jaar geleden - vrijdag 13 april 2012

De houders van de obligaties KBC Groep 5-5-5 en KBC Ifima 5-5-5 kregen te horen dat hun obligaties vervroegd worden terugbetaald. Hoe komt dat?

Griekse kredietgebeurtenis

De obligaties KBC Groep 5-5-5 (ISIN: BE5978427268) en KBC Ifima 5-5-5 (XS0351110340) waren gekoppeld aan de overheidsschuld van vijf landen (België, Frankrijk, Griekenland, Italië en Spanje) en voorzagen in een vervroegde terugbetaling van de obligaties zodra er zich een "credit event" voordeed met betrekking tot één van die landen (een gebeurtenis die tot gevolg heeft dat een bepaalde schuldenaar contractueel niet meer als kredietwaardig wordt beschouwd). De waarde die dan wordt terugbetaald, is de resterende marktwaarde van de obligaties van het land in kwestie. Eind februari vond zo'n credit event plaats voor Griekenland toen de Helleense overheid de private investeerders eerst vroeg, en in maart verplichtte, om hun obligaties in te ruilen voor nieuwe, en dat aan een veel lagere koers. Dat gegeven zette de procedure in gang die aanleiding gaf tot de terugkoop van de 5-5-5-emissies.

 

Zeer lage restwaarde

Het nieuws kwam keihard aan bij de beleggers, want de restwaarde werd bepaald op… 21,5 %. Dat betekent dat de obligatiehouders van het eerste uur per schijf van 1000 euro (plus 1 % commissie) slechts 215 euro zouden terugkrijgen. Voeg daarbij de drie reeds uitbetaalde coupons (5 % bruto) en de huidige prorata coupon, en de totale netto opbrengst bedraagt in beide gevallen minder dan 400 euro per schijf van 1000 euro.

 

KBC ziet bui hangen

KBC zit al een tijdje met deze situatie verveeld. De uitgiftes werden in 2008 binnen de eigen KBC Groep (KBC, CBC, Centea, Bolero, KBC Securities) lustig verkocht aan een obligatieminnend en defensief publiek. Maar in 2010 berichtte de bank de klanten al over het ‘gewijzigd risicoprofiel’ van de belegging door de veranderde marktomstandigheden. De kredietwaardigheid van de perifere eurolanden, Griekenland op kop, kwam zwaar onder druk te staan. Het aanvankelijk "defensieve" product werd plots een dynamische belegging.

 

Vorig jaar al anticipeerde de instelling op een mogelijke kredietgebeurtenis door een eventuele compensatie in het vooruitzicht te stellen. En de bank houdt nu woord en bevestigde dat haar klanten ondanks de Griekse kredietgebeurtenis hun begininleg volledig zullen recupereren, na aftrek van de drie reeds uitbetaalde brutocoupons van 5 %. Het recupereerbare bedrag bedraagt dus 85 %, min de instapkosten en taksen. Ook voor wie de emissies pas na de initiële inschrijvingsperiode op de secundaire markt heeft gekocht, werd er een regeling getroffen.

 

Regeling NIET voor iedereen

De bijzondere tegemoetkoming geldt evenwel NIET voor iedereen.

 

Wie de obligaties gestald heeft op een effectenrekening bij de KBC Groep, krijgt het geld van de tegemoetkoming integraal op zijn rekening gestort.

 

Wie de obligaties gestald heeft bij andere financiële instellingen, krijgt de tegemoetkoming alleen wanneer hij aantoont dat hij de effecten initieel bij de KBC Groep heeft aangekocht. Dat kan via een aankoopborderel of via het KBC-kantoor waar de stukken gekocht werden.

 

Obligatiehouders die de obligaties via andere financiële instellingen hebben gekocht, krijgen enkel de restwaarde. Als u in die ongelukkige situatie verkeert, dan kunt u daar helaas weinig tegen beginnen. Juridisch kunt u enkel proberen om aan te tonen dat u op basis van een verkeerd advies van uw financiële tussenpersoon de emissie(s) hebt aangekocht.

 

Te complexe producten

De obligaties KBC Groep 5-5-5 en KBC Ifima 5-5-5 zijn een schoolvoorbeeld van zogenaamde complexe producten. Op het eerste gezicht lijken het obligaties die gekoppeld zijn aan de overheidsschuld van vijf landen, in realiteit hoefde slechts één land in de problemen te komen om zware verliezen te veroorzaken. In plaats van een spreiding van het risico, zorgde de "diversificatie" van de portefeuille en de manier waarop ze werd opgebouwd, in werkelijkheid voor een groter risico. De kans dat één van vijf landen in de problemen komt, is immers groter dan indien men slechts één land had opgenomen.
Test-Aankoop stelt al langer dat de verkoop van dergelijke complexe producten aan een defensief publiek in de toekomst aan banden moet worden gelegd.

 

Deel dit artikel