Analyse
AXA: step-up tot 4,25% 6 jaar geleden - maandag 13 februari 2012

De obligatie loopt over vijf jaar en ziet zijn coupon elk jaar met 0,25 % toenemen.

AXA Belgium Finance (NL) geeft een step-up obligatie uit met een looptijd van vijf jaar waarvan de brutocoupon jaarlijks met 0,25 % wordt opgetrokken. Het eerste jaar krijgt de belegger 3,25 % en in het laatste jaar is dit opgelopen tot 4,25%.
• Maken we echter de berekening van het gemiddelde jaarlijkse rendement dan komen we, rekening houdend met instapkosten die maximaal 3 % kunnen bedragen, bruto op 3,08 % uit. Trekken we daar nog eens de roerende voorheffing van 21 % van af dan komen we slechts op 2,31 % uit, een flink stuk minder dan de 4,25 % bruto die tijdens het laatste jaar wordt uitgekeerd. Het mag niet verbazen dat we geen interesse hebben in deze step up obligatie. Het rendement ligt veel te laag, de betere spaarrekeningen bieden minstens evenveel.
• Voorts vermelden we ook nog dat deze obligatie niet onder het depositogarantiesysteem valt. U bent met andere woorden blootgesteld aan het risico van de emittent (AXA Belgium Finance NL) en de garant (AXA Bank Europe).

 

Deel dit artikel