Analyse
Nieuwe obligaties van Bekaert 6 jaar geleden - dinsdag 15 november 2011

De Belgische onderneming Bekaert biedt 3,09 % netto op 5 jaar en 3,97 % netto op 8 jaar!

Twee obligaties

Bekaert biedt twee nieuwe obligaties in euro aan en wenst hiermee minstens 200 miljoen euro op te halen. Het geld zal voornamelijk gebruikt worden om leningen die vervallen begin 2012 terug te betalen.

 

De eerste obligatie, met een looptijd van vijf jaar, biedt een brutocoupon van 4,125 %. De tweede, met een looptijd van acht jaar, geeft 5 % bruto. Rekening houdend met de roerende voorheffing (momenteel 15 %) en de emissieprijs van 101,9 % komt het nettorendement respectievelijk op 3,09 % en 3,97 % uit. Verlies evenwel niet uit het oog dat wanneer de roerende voorheffing binnenkort zou worden verhoogd het nettorendement iets lager zal liggen.

 

Interessant?

We zijn niet van mening dat het rendement op de uitgifte van vijf jaar (3,09 % netto) aantrekkelijk genoeg is om ons geld gedurende vijf jaar vast te leggen. De rentevoeten op die looptijd liggen over het algemeen vrij laag, Bekaert wijkt daar niet van af. Het is dus beter om te wachten tot zich een beter alternatief aandient. Zo bieden sommige banken van tijd tot tijd promoties aan op hun kasbons of termijnrekeningen van vijf jaar die interessanter zijn.
We staan evenwel positiever tegenover de uitgifte op acht jaar omdat het nettorendement van bijna 4 % hoger ligt dan wat op de markt kan gevonden worden op die looptijd. Bij de meeste banken ligt het nettorendement op kasbons en termijnrekening van acht jaar rond de 3 %. Fortuneo springt momenteel uit de band met een aanbod van 3,46 % netto. Noteer evenwel dat in tegenstelling tot deze producten de obligatie van Bekaert niet gewaarborgd is door het depositogarantiesysteem, dat banktegoeden tot maximum 100 000 euro per persoon en per bank beschermt. Niettemin ligt het risico dat Bekaert zijn obligaties niet gaat terugbetalen vandaag vrij laag. Bekaert kan een vrij stevige balans voorleggen: de nettoschulden van de groep liggen onder de 40 % van het eigen vermogen. Zelfs al kunnen we een verslechtering van de cijfers voor 2012 verwachten dan nog zal de groep geen moeite hebben om aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

 

Ons advies

Laat de uitgifte op vijf jaar links liggen.
U mag echter ter diversificatie intekenen op de obligatie van acht jaar.
De intekenperiode zal op donderdag 17 november van start gaan en behoudens een vervroegde afsluiten doorlopen tot 2 december.
De betalingsdatum is vastgelegd op 6 december.

 

Onze tips voor obligatiebeleggingen

 

Deel dit artikel