Analyse
Nieuwe emissies 6 jaar geleden - maandag 28 november 2011

Naast de staatsbons was er de afgelopen week slechts één uitgifte op de primaire markt, namelijk die van Leaseplan. We vinden dit geen interessante uitgifte.

• De leasingmaatschappij en beheerder van wagenparken Leaseplan geeft een obligatie uit in euro met een looptijd van 5 jaar en een jaarlijkse brutocoupon van 4,75 %. Rekening houdend met de emissieprijs (102 %) en de roerende voorheffing op intresten (momenteel 15 %), komt het nettorendement op 3,65 % uit. De inschrijvingsperiode loopt, behoudens een vervroegde afsluiting, nog tot en met 16 december en de minimumcoupure bedraagt 1 000 EUR. De obligatie zal na de uitgifte op de beurs van Luxemburg noteren.
• We zijn niet geïnteresseerd in deze uitgifte. De kredietwaardigheid van de groep ligt immers vrij laag (BBB+ bij Standard & Poor’s, A3 bij Moody’s en A- bij Fitch) terwijl de nettovergoeding van slechts 3,65 % dit hogere risico te weinig vergoedt. We zijn dan ook niet bereid om ons geld gedurende vijf jaar vast te leggen tegen deze voorwaarden. We wachten op interessantere bedrijfsobligaties.

Om een obligatie te vinden, klik hier.


Deel dit artikel