Analyse
Obligaties: voor- en nadelen 6 jaar geleden - woensdag 31 augustus 2011

Wie intekent op een obligatie, vertrouwt zijn centen gedurende een bepaalde periode (de looptijd) toe aan de emittent of uitgever ervan (een land, lokale overheid, bank, bedrijf, enz.) en recupereert aan het einde van de rit zijn inleg. Tussentijds worden er jaarlijkse coupons uitgekeerd tegen een rentevoet die op voorhand vastligt.

Voordelen

– U kent op voorhand het bedrag en de betaaldatum van de coupons en het bedrag dat terugbetaald wordt op de einddatum.
– De rentevoeten liggen vast. U bent dus beschut tegen eventuele dalingen van de marktrente.
– Er bestaat een ruime keuze (emittenten, looptijden, munten van uitgifte).

 

Nadelen

– Als de marktrente tijdens de looptijd stijgt, kunt u daar niet onmiddellijk van profiteren (pas op einddatum).
– U kunt altijd proberen om uw obligaties vroeger te verkopen, maar zonder de garantie dat u volledig uw begininleg terugkrijgt (kapitaalgarantie geldt enkel op einddatum).
– Als de emittent financiële problemen krijgt, kan de uitbetaling van de intresten en zelfs de terugbetaling van het kapitaal in gevaar komen. Obligaties vallen niet onder het depositogarantiesysteem!
– De intresten zijn onderworpen aan roerende voorheffing. Die bedraagt nu 15 % maar zou kunnen stijgen tot 20 %.
– Sommige banken rekenen kosten aan voor het bewaren van obligaties op een effectenrekening en/of kosten voor de uitbetaling van de intresten.
– Als de obligatie uitgegeven is in een andere munt dan de euro, bent u blootgesteld aan het wisselkoersrisico. Daalt de munt van uitgifte tijdens de looptijd t.o.v. de euro dan zal het bedrag dat u op de einddatum terugkrijgt, lager zijn.

 

Onze adviezen

Koop enkel obligaties van emittenten die financieel solide zijn (+ of ++ in onze tabellen) en spreid het risico over meerdere uitgevers (max. 5 % van uw obligatieportefeuille per emittent). De rendementen van obligaties in euro zijn momenteel erg laag, lager dan die op een goede spaarrekening. Sommige obligaties bieden wel meer, maar dan zijn de risico's navenant. Geef voor obligaties in vreemde munten de voorkeur aan landen met gezonde overheidsfinanciën, zoals Zweden, Canada of Denemarken. De munten van die landen kunnen als "vluchtwaarde" fungeren als de schuldencrisis nog zou verergeren. Let op: het gaat niet om kapitaalbescherming in de klassieke zin van het woord. De waarde van deze munten schommelt en hoeveel u terugkrijgt is afhankelijk van de koers t.o.v. de euro op dat moment. Voor sommige obligaties in vreemde munten, o.a. die in Deense kroon en Canadese dollar, doet u er goed aan om erin te beleggen via een obligatiefonds en niet rechtstreeks. In dat geval zijn noch uw kapitaal noch uw rendement gewaarborgd

 

Deel dit artikel