Analyse
Hoe intekenen op staatsbons? 6 jaar geleden - woensdag 24 augustus 2011

 

U doet er goed aan om de kosten zo laag mogelijk te houden en zo te voorkomen dat uw rendement nog meer wordt uitgehold.

We raden u af om in te tekenen op de komende staatsbonuitgifte maar ondanks de magere rendementen weten we dat dit product toch nog altijd op veel bijval kan rekenen bij mensen die op zoek zijn naar een hoge mate van zekerheid. Bent u een van hen, dan doet u er goed aan om de kosten zo laag mogelijk te houden en zo te voorkomen dat uw rendement nog meer wordt uitgehold.

 

Twee mogelijkheden

Naast transactiekosten moet u als belegger ook rekening houden met het bewaarloon om uw staatsbons te bewaren op een effectenrekening. U kunt dat bewaarloon vermijden door ofwel te kiezen voor een bank die geen bewaarloon aanrekent voor staatsbons, ofwel door u tot de Dienst van de Grootboeken te wenden.

 

Gratis "staatsbonbanken"

Heel wat banken bieden de mogelijkheid om in te tekenen op de nieuwe staatsbons. Dat is het geval bij ABN Amro, Axa, Bank Degroof, Bank van De Post, BNP Paribas Fortis, BKCP, Deutsche Bank, Dexia, Dierickx, Goldwasser Exchange, ING, KBC, Leleux, Van de Put & Co en VDK Spaarbank. Goed nieuws: u hoeft geen transactiekosten te betalen, behalve bij Leleux, dat een vaste borderelkost van 7,50 EUR hanteert. Hetzelfde geldt evenwel niet voor de kosten om uw staatsbons te bewaren op een effectenrekening. Dat bewaarloon varieert doorgaans tussen de 15 en 24 EUR per jaar en per schijf van 10 000 EUR. Een aantal banken rekent echter geen bewaarloon aan: Bank van De Post, BKCP (enkel voor Excellence-klanten), Dexia, Leleux en VDK. Als staatsbonfan doet u er dus goed aan om voor een van deze banken te kiezen.

 

Dienst van de Grootboeken

Een goed alternatief (als u bijv. geen klant bent bij bovenstaande banken en dat ook niet wenst te worden) is de Dienst van de Grootboeken, een onderdeel van de Administratie van de Thesaurie. Als u via die dienst intekent, betaalt u geen transactiekosten en al evenmin bewaarloon. Uw staatsbons worden dan ingeschreven op naam in het Grootboek van de Schuld. De intresten en het kapitaal worden op de eindvervaldag gestort op het rekeningnummer dat u hebt opgegeven. Meer info vindt u op www.grootboeken.be. Wacht niet te lang als u wilt intekenen, uw storting moet uiterlijk op donderdag 1 september uitgevoerd zijn. Zodra uw betaling is ontvangen en geregistreerd, krijgt u een "bewijs van inschrijving" toegestuurd. Dat bewijs is geen effect en heeft geen waarde als dusdanig, maar vermeldt wel alle kenmerken van uw intekening.

 

Deel dit artikel