Analyse
Obligatie niet meer beschikbaar? 7 jaar geleden - woensdag 11 mei 2011

Op dinsdag 3 mei wou een belegger nog intekenen op de obligatie van Nyrstar maar kreeg te horen dat de inschrijvingsperiode al maandagavond (2 mei) vervroegd werd afgesloten, slechts enkele uren na de start van het aanbod en voor de afsluitingsdatum voorzien op 6 mei. Is dit een normale gang van zaken?

Aanzienlijk succes

De obligatie die Nyrstar heeft uitgegeven, kende een overweldigend succes. De voorwaarden (4,20 % netto op vijf jaar) waren immers interessant. Uiteindelijk haalde de groep niet het naar voor geschoven bedrag van 150 miljoen euro op maar 525 miljoen euro, het maximum toegelaten bedrag.

 

Vervroegde afsluiting

De keerzijde van het medaille is dat de inschrijvingsperiode al na de eerste dag werd afgesloten en niet meer kon worden ingetekend. In het prospectus stond evenwel als afsluitingsdatum vrijdag 6 mei maar er werd ook vermeld dat de plaatsing vervroegd kon worden afgesloten.

 

Alle beleggers op dezelfde voet?

Een zo snelle afsluiting brengt evenwel enkele vragen met zich mee. In het verleden is het vaak voorgevallen dat obligatieuitgiftes al na enkele minuten werden afgesloten zonder beleggers voldoende de tijd te geven de voorwaarden te bekijken en in te tekenen. In werkelijkheid belden de banken de dagen ervoor naar hun beste klanten met de vraag of ze geïnteresseerd waren. Zo ja, werd het order van zodra de opening startte, ingegeven met als gevolg dat de klanten die niet op de hoogte waren gesteld en zich tijdens de eerste dag naar hun agentschap begaven van een kale reis terugkwamen.

 

Verbeteringen…

De FSMA, die op de hoogte was van het probleem, heeft eind 2010 een circulaire uitgegeven rond de zogenaamde ‘good practices’ of richtlijnen die moeten worden opgevolgd bij een openbare aanbieding van bedrijfsobligaties voor het Belgische publiek. Het belangrijkste principe in deze circulaire is dat alle beleggers op gelijke voet moeten worden behandeld.
In deze circulaire staat ook te lezen dat het prospectus op zijn minst drie werkdagen voor de sluiting van het bod moet beschikbaar zijn. Bij de Nyrstar-obligatie is deze termijn gerespecteerd want het prospectus was online te consulteren vanaf donderdag 28 april.

 

De FSMA beveelt daarnaast ook aan het principe van «first in, first served» niet meer te gebruiken maar alle orders ingegeven tijdens de inschrijvingsperiode te aanvaarden. Bij de uitgifte van Nyrstar zijn alle ingegeven orders volledig uitgevoerd. Maar als de vraag hoger ligt dan het aanbod dan wil de FSMA dat de banken aangeduid door de emittent (de loketbanken) dezelfde verdeelsleutel toepassen voor alle klanten. Aangezien deze clausule in het prospectus moet worden opgenomen, en de FSMA deze moet goedkeuren, kunnen deze banken er niet meer omheen. Volgens deze nieuwe regels kan het niet dat de ene klant al de gevraagde obligaties krijgt en de andere bij dezelfde bank slechts 75 %. Deze aanbeveling is echter bedoeld voor de loketbanken en niet voor de andere.

 

…maar toch nog niet feilloos

De circulaire heeft al heel wat ondoorzichtigheid weggenomen maar dit betekent niet dat alles nu volkomen transparant verloopt. De circulaire is immers niet bindend. Sommige aanbevelingen worden omzeild. Sommige banken blijven hun « betere » klanten op de vooravond van de uitgifte contacteren en encoderen het order dan bij de opening van het aanbod, waardoor andere klanten er niet in slagen op tijd in te tekenen. Als er dus een interessante obligatie wordt uitgegeven, wacht dan niet te lang!

 

Echt niet meer beschikbaar?

We keken raar op toen we vaststelden na enkele bankkantoren anoniem op woensdag 4 mei te hebben gecontacteerd dat het bij Dexia nog steeds mogelijk was om in te tekenen op de obligatie van Nyrstar. Blijkbaar had Dexia nog een pakket voorhanden voor zijn retailklanten. Goed om te weten…

 

Deel dit artikel