Analyse
BKCP biedt obligatie met progressieve rente aan 7 jaar geleden - maandag 28 maart 2011

Met de Santander UK Step Up 2019 belooft BKCP een coupon die over een periode van acht jaar stijgt van 4 tot 5 % bruto.

Santander UK Step Up 2019

• BKCP biedt tot en met 22 april, behoudens vervroegde afsluiting, een « Step Up » aan met een looptijd van acht jaar. Rekening houdend met de emissieprijs van 100 % bedraagt elke coupure 1 000 EUR. Bij het totale bedrag moeten nog forfaitaire inschrijvingskosten van 10 EUR worden bijgevoegd. Op de vervaldag, 29 april 2019, recupereert u 100 % van uw kapitaal maar de risico’s verbonden aan de emittent (Abbey National Treasury Services) en aan de garantiehouder (Santander UK vroeger Abbey National) zijn voor rekening van de belegger. Ter herinnering: net zoals bij een traditionele obligatie, kan een faling van de emittent of de garantiehouder leiden tot een geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde kapitaal. Vandaar dat een diversificatie van emittenten aan te raden is, zeker als de twee betrokkenen nog steeds vrij fragiel zijn.
• Behoudens de risico’s verbonden aan de emittent en de garant zal deze obligatie tijdens de eerste drie jaar een vaste coupon van 4 % bruto bieden. De drie jaren daarna zal u 4,50 % ontvangen en de twee laatste 5 %. Al deze coupons komen uiteindelijk voor een inleg van 1 000 EUR overeen met een nettorendement van 3,60 %. Naarmate het belegde bedrag groter is, verwateren de forfaitaire kosten zodat het rendement eerder naar 3,74 % zal neigen.

 

Ons advies

• Naast het risico van de emittent en de garant, is de looptijd van acht jaar niet optimaal aangezien we een verdere stijging van de rentevoeten verwachten. Het is verkeerd te denken dat de « Step Up » de negatieve effecten van stijgende rentevoeten neutraliseert. Het niveau van de coupons van deze obligatie hangt immers af van de huidige rentestand en niet van de toekomstige. Indien de rentevoeten zouden stijgen dan zit de belegger vast voor de volledige looptijd tegen minder gunstige, oude voorwaarden terwijl de markt nieuwe uitgiftes zou aanbieden met een hogere vergoeding, « Step Up » of niet.
• Over deze looptijd is het mogelijk om verzekeringsbons te vinden met een gelijkaardige opbrengst. Zo biedt Integrale een nettorendement van 3,79 % op 8 jaar en 1 dag. Deze verzekeringsbons vallen evenwel onder het depositogarantiesysteem (uitgebreid tot levensverzekeringen met een gewaarborgd rendement), wat niet het geval is voor de obligatie van Santander.
• Op de secundaire markt kunnen we bovendien een obligatie van dezelfde emittent terugvinden met een kortere looptijd van 7 jaar en een nettorendement dat boven de 4 % uitkomt. De aangeboden « Step Up » biedt dus minder dan hetgeen de markt wil om het risico verbonden aan de emittent te compenseren.
• Het product spreekt ons niet aan. Onze voorkeur blijft uitgaan naar de betere spaarrekening in afwachting van een stijging van de rentevoeten.

 

Deel dit artikel