Analyse
Befimmo lanceert een obligatie in euro 7 jaar geleden - donderdag 31 maart 2011

De bevak gespecialiseerd in kantoorgebouwen geeft een interessante obligatie uit in euro. Wacht niet te lang om in te tekenen indien u interesse hebt.

De nieuwe obligatie van Befimmo heeft een looptijd van zes jaar (vervaldag 29 april 2017) en biedt een jaarlijkse brutocoupon van 4,50 %. Rekening houdend met de emissieprijs (101,875 %) en de roerende voorheffing (momenteel 15 %) zal het nettorendement 3,50 % bedragen.

 

De inschrijving start op maandag 4 april om 9u en loopt tot 26 april om 16 u, maar de kans is groot dat de intekenperiode snel zal worden afgesloten.

U kunt erin beleggen vanaf 1 000 EUR.

 

Emittent van goede kwaliteit

Befimmo geeft deze obligatie uit om zijn schulden te herfinancieren en zijn financieringsbronnen te diversifiëren. Het profiteert van de huidige, nog vrij lage rentevoeten, om de gemiddelde looptijd van de schulden te verlengen en zo lang mogelijk van deze rentevoeten te kunnen genieten.

 

De reden waarom Standard & Poors slechts een BBB-rating aan Befimmo toekent is zonder twijfel zijn beperkte omvang. Wij daarentegen beschouwen Befimmo als een veilige emittent, zelfs voor defensieve beleggers. Op 15 februari eerder dit jaar bedroeg zijn schuldratio ±46 %, fors boven de gevarenzone. De groep loopt de komende zes jaar (looptijd van de obligatie) geen enkel risico op een faillissement want het kan rekenen op recurrente inkomsten : zijn portefeuille bestaat uit een honderdtal kantoorgebouwen (in het centrum van verschillende steden en dan vooral in Brussel), waarvan de bezettingsgraad eind 2010 95 % bedroeg en voor een langere periode zijn verhuurd aan publieke instellingen.

 

Ter diversificatie

Rekening houdend met het beperkte risico vinden we dat de obligatie van Befimmo een interessant rendement biedt dat hoger ligt dan op kasbons en termijnrekeningen (van 2,70 tot 3,35 % netto). Het is een uitstekende opportuniteit om het segment obligaties in euro op te drijven. De laatste tijd was daar weinig interessants te vinden.

Hou er evenwel rekening mee dat het geld is belegd voor zes jaar met een beperkte kans uw geld vroeger te kunnen recupereren. Gezien het over een kleine uitgifte gaat, zal zijn liquiditeit beperkt zijn. Over die tijdspanne is de kans groot dat de inflatie en rentevoeten zullen stijgen. Om die reden raden we deze belegging enkel ter diversificatie aan, vooral indien uw spaarrekening al veel te goed gevuld is.

 

Zie ook onze obligatieselector

 

Deel dit artikel