Analyse
Staatsbons: de uitgifteprijs is gekend 7 jaar geleden - woensdag 24 november 2010

De staatsbon met een looptijd van vijf jaar zal uitgegeven worden a pari (100 %), deze op acht jaar zal daarentegen een kleine decote hebben (99,75 %).

 

Prijs

De uitgifteprijs van de nieuwe staatsbons, waarvan de intekenperiode loopt van donderdag 25 november tot en met vrijdag 3 december, is bekendgemaakt:
– de bon met een looptijd van 5 jaar (ISIN: BE3871229568), die een jaarlijkse brutocoupon van 2,35 % biedt, heeft als uitgifteprijs 100 %. Het nettorendement, na aftrek van 15 % roerende voorheffing, bedraagt dan 2 %.
– de bon met een looptijd van 8 jaar (ISIN: BE3871230574), die een jaarlijkse brutocoupon van 3 % biedt, wordt uitgegeven tegen 99,75 %. Rekening houdend met de roerende voorheffing komt het nettorendement op 2,58 % uit.

Niet echt opportuun

Hoewel de coupons hoger liggen dan de vorige uitgifte in september, zijn de verschillende rendementen te laag om uw geld gedurende vijf of acht jaar vast te leggen. We tekenen dan ook niet in op deze emissie. In de huidige context verkiezen we de flexibiliteit van een goede spaarrekening die u toelaat om bij een stijging van de rentevoeten sneller op de bal te spelen.

 

Ten eerste zal uw spaargeld sneller kunnen profiteren van een hogere rente indien die zou gaan stijgen. In tegenstelling tot de staatsbons moet u niet wachten tot de eindvervaldag om van de hogere rente te kunnen genieten (behalve voor de toekenning van de toegekende getrouwheidspremie, die ter herinnering slechts per periode van twaalf maanden effectief wordt uitbetaald).
Ten tweede kunt u gemakkelijker, na een kleine financiële penaliteit of zelfs zonder boete indien u rekening houdt met de juiste data van toekenning van de getrouwheidspremie, de overstap maken naar andere beleggingen die interessanter zijn geworden.

 

We onderstrepen ten slotte dat in het geval uw voorkeur uitgaat naar vastrentende beleggingen, sommige kasbons en termijnrekeningen meer bieden dan de staatsbons. Indien u bij de meest genereuze aanklopt, dan kan u dit jaarlijks meer dan een procent extra opleveren.

 

Deel dit artikel