Analyse
Eandis: nieuwe obligatie-uitgifte 7 jaar geleden - vrijdag 26 november 2010

De obligatie heeft een looptijd van 10 jaar en een nettorendement van 3,38 %.

Voorwaarden

Het distributienetbedrijf voor elektriciteit en aardgas, Eandis geeft een nieuwe obligatie uit met een looptijd van 10 jaar en een brutocoupon van 4,25 %. Rekening houdend met de uitgifteprijs van 101,92 % en de roerende voorheffing (momenteel 15 %) bedraagt het nettorendement 3,38 %. Vanaf vrijdag 26 november tot en met 24 december kan worden ingetekend, maar een vervroegde afsluiting is zeer goed mogelijk. Toen Eandis in juni van dit jaar een gelijkaardige obligatie uitgaf, werd de inschrijving al na enkele uren stopgezet.

Eandis

De emittent beschikt niet over een rating. Van Eandis is 70 % in handen van de gemengde Vlaamse distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas met name Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek et Sibelgaz. Deze staan trouwens medegarant voor de uitgifte maar ook zij hebben geen rating. Het resterende saldo van de groep is voorlopig nog in handen van Electrabel, een filiaal van GDF Suez. Het is voorzien dat Electrabel op termijn uit het kapitaal stapt.

Niet intekenen

Het nettorendement (3,38% netto) ligt een fractie boven hetgeen Belgische staatsobligaties met dezelfde looptijd van 10 jaar opbrengen (3,67% bruto hetzij 3,12% netto). Deze looptijd vinden we in de huidige context van lage rentevoeten (die we eerder zien stijgen) te lang . We willen dan ook geen kapitaal voor een dergelijk lange periode aan die voorwaarden vastleggen. We tekenen niet in en kiezen voor beleggingen in euro nog steeds voor de flexibiliteit van de betere spaarrekening die toelaat sneller op de bal te spelen wanneer de rente stijgt en zich betere opportuniteiten aandienen.

Deel dit artikel