Analyse
Overseas Diamonds: nog hoop? 7 jaar geleden - donderdag 30 september 2010

Vorig jaar diende ik een aangifte tot schuldvordering in om eventueel een deel van mijn inleg in de obligatie van Overseas Diamonds te recupereren. Sindsdien heb ik niets meer vernomen. Hoe groot is de kans dat ik nog iets van mijn geld terugzie?

Het Antwerpse diamandbedrijf Overseas Diamonds werd op 27 oktober 2009 failliet verklaard. We raadden u toen aan om een aangifte tot schuldvordering bij de griffie van de Antwerpse rechtbank van koophandel in te dienen (dit kan overigens nog tot 27 oktober 2010) en u zo als schuldeiser te melden. Sinds de faillissementsverklaring werd inmiddels al de gehele inboedel verkocht en op 4 oktober ging het onroerend goed van Overseas Diamonds openbaar onder de hamer. De opbrengst ervan zal echter zo goed als zeker volledig naar de Antwerpse Diamantbank gaan, die een pandhoudende schuldeiser is. Mocht er van de opbrengst van de verkopen van de roerende en onroerende goederen nog iets overblijven dan gaat dat eerst naar de bevoorrechte schuldeisers zoals het personeel, belastingen en RSZ. De gewone schuldeisers, waaronder de obligatiehouders, zullen volgens de curator zo goed als zeker niets meer van hun centen kunnen recupereren. Elke schuldeiser, die een aangifte van schuldvordering indiende, wordt in elk geval persoonlijk per brief verwittigd wanneer het faillissement volledig is afgewikkeld, maar dat kan nog 1 à 2 jaar in beslag nemen. De situatie is dus weinig rooskleurig en het ziet er dus naar uit dat u uw volledige inleg in obligaties van Overseas Diamonds kwijt bent.

Deel dit artikel