Analyse
6 Years Citigroup Flex Coupons Note V 7 jaar geleden - woensdag 15 september 2010

Een nieuw product van Citibank dat u de komende jaren wil laten profiteren van de mogelijke stijging van de Euribor-rente op drie maanden.

 

Coupons op kwartaalbasis

Citibank Belgium biedt, behoudens vervroegde afsluiting, tot en met 30 september een nieuwe note aan met een looptijd van zes jaar, 6 Years Citigroup Flex Coupons Note V. Rekening houdend met de emissieprijs van 102 % komt de minimale inschrijving van 5 000 EUR op 5 100 EUR uit (1 020 EUR per extra tranche van 1 000 EUR). Onder voorbehoud van de risico’s verbonden aan de uitgever (Citigroup Funding Inc.) en de garant (Citigroup Inc.), waar de belegger is aan blootgesteld, zal deze note op de vervaldag van 7 oktober 2016 integraal worden terugbetaald. Voor het overige zullen op kwartaalbasis coupons (onderworpen aan een roerende voorheffing van 15 % voor het ogenblik) worden gestort. De eerste twee jaar krijgt u vaste coupons van 3,50 % bruto (hetzij 0,875 % per coupon). De vier jaren daarna zal u variabele coupons ontvangen waarvan het bedrag (op jaarbasis) gelijk is aan de rente op korte termijn in euro (Euribor op 3 maanden), verhoogd met een premie van 0,15 %.

 

 

Ons advies

Rekening houden met de berekeningswijze van de coupons en de rente waartegen Citigroup zich momenteel financiert op de obligatiemarkten (ongeveer 4,30 % voor obligaties in euro voor een periode van zes jaar), moet de rente op korte termijn (momenteel minder dan 1 %) na twee jaar tot boven 5 % stijgen en boven dit niveau standhouden de resterende vier jaar van de note om een gelijkaardig rendement te bieden dan de traditionele obligaties uitgegeven door de bank. Dit scenario achten we weinig waarschijnlijk. Deze note levert dus een te laag rendement gezien de risico’s verbonden aan de emittent. We schrijven er niet op in.

 

Voor uw veilige beleggingen, schuiven we een degelijke spaarrekening, die over heel wat troeven beschikt, naar voor: soepelheid die toelaat om op toekomstige opportuniteiten in te gaan, geen roerende voorheffing voor de eerste intresttranche van 1 730 EUR en in tegenstelling tot deze note hier, bescherming tot 100 000 EUR dankzij het depositogarantiesysteem.

 

Deel dit artikel