Analyse
Argenta A Bond 2016/10/10 Maxi Plus (gestructureerd product) 7 jaar geleden - maandag 30 augustus 2010

Argenta A Bond 2016/10/10 Maxi Plus, een nieuw certificaat in euro, keert elk jaar een gewaarborgde minimumcoupon uit en heeft dus een vrij defensief profiel. Helaas heeft die "veiligheid" een prijs en gaat ze ten koste van uw kansen op een potentieel hoger rendement.

 

Elk jaar minimum 1,25 % bruto


Nog tot en met 20 september (behoudens vervroegde afsluiting) kunt u bij Argenta intekenen op een nieuw certificaat in euro met een looptijd van 6 jaar (einddatum 10 oktober 2016). Als we rekening houden met de uitgifteprijs van 102 %, betaalt u 2550 EUR per coupure van 2500 EUR. Onder voorbehoud van kredietwaardigheidsproblemen bij de emittent (BNP Paribas Fortis Issuance BV) of bij de borgsteller van het product (BNP Paribas nv) zal het certificaat op de einddatum integraal worden terugbetaald. Daarnaast zal er elk jaar (onder voorbehoud van datzelfde risico uiteraard) een variabele coupon worden uitgekeerd die minimum 1,25 % bruto zal bedragen (onderworpen aan roerende voorheffing, vandaag 15 %). Het exacte niveau van de jaarlijkse coupons is afhankelijk van een korf met 25 internationale aandelen, waaronder AstraZeneca, AT&T, Belgacom, Enel, ENI, Novartis, Roche, Telefonica en Vodafone. De coupon zal bepaald worden door de evolutie van de aandelen sinds de startdatum, waarbij er aan de 20 best presterende aandelen een forfaitaire prestatie van 7 % wordt toegekend en voor de 5 zwakst presterende de reële prestatie in aanmerking wordt genomen. De jaarlijkse coupon is dan gelijk aan het gemiddelde van de aldus weerhouden prestaties. Is dat gemiddelde lager dan 1,25 %, dan krijgt u toch een brutocoupon van 1,25 %. Dit product valt niet onder de depositogarantiebescherming.

Niet intekenen.


Hoewel de toekenning van een forfaitaire prestatie van 7 % aan de 20 best presterende aandelen vanuit commerciële invalshoek wordt voorgesteld als een "turbo-effect", betekent dit in feite dat de maximale prestatie van die aandelen wordt beknot tot 7 % terwijl er voor de 5 minst presterende aandelen integraal rekening wordt gehouden met de reële prestatie. Die berekeningswijze heeft globaal gezien een negatief effect op de coupon. Volgens onze prognoses hebt u zowat vijf kansen op tien op het minimale nettorendement van 0,7 % (scenario waarbij u elk jaar de minimumcoupon van 1,25 % bruto krijgt), drie kansen op een nettorendement van 0,7 tot 2 %, één kans op 2 tot 3 %, en amper één kans op tien op meer dan 3 % netto. Die vooruitzichten zijn te mager om ons te overtuigen.

Deel dit artikel