Analyse
Obligatieuitgifte Banimmo 8 jaar geleden - vrijdag 30 april 2010

De vastgoedgroep Banimmo brengt een obligatie met warrants uit die over een periode van iets meer dan vijf jaar een nettorendement biedt van 4,02 %.

 Enkel voor de belegger die het nodige risico aandurft.

 

Voorwaarden
Vastgoedgroep Banimmo is een vastgoedvennootschap die ondergewaardeerde of vervallen onroerende activa opkoopt en opknapt met als doel ze enkele jaren te verhuren en later met een meerwaarde te verkopen. Met als doel een deel van de schulden terug te betalen aan zijn banken en nieuwe overnames te kunnen doen, geeft Banimmo een obligatie uit met een looptijd van 5 jaar en 1 maand (terugbetaling 10 juni 2015) en een brutocoupon van 5,15 %. Rekening houdend met de emissieprijs van 101,60 % en de roerende voorheffing, die momenteel 15 % bedraagt, komt het nettorendement op 4,02 % uit. Aan een coupure van 1 000 EUR hangen daarnaast ook 35 warrants vast. De 35 warrants bieden het recht om vanaf het vierde jaar in te tekenen op één aandeel met als uitoefenprijs 19,45 EUR (hetzij 15 % meer dan de huidige koers). Dat zal pas interessant zijn van zodra de koers van het aandeel boven de 19,45 EUR noteert. Elke warrant kan afzonderlijk en losgekoppeld van de obligatie verhandeld worden op de beurs. Op basis van een redelijke schatting bedraagt de waarde van een warrant vandaag 0,60 EUR. De waarde van 35 warrants komt zo uit op ongeveer 21 EUR. Als u de warrants direct tegen deze prijs zou verkopen dan wordt het jaarlijkse nettorendement van uw obligatiebelegging met 0,48 % verhoogd tot 4,50 %.

 

Niet van de bovenste plank
Is het aangeboden rendement hoog genoeg? Er bestaat geen rating voor Banimmo. De banken hebben niettemin een interne rating berekend: BB+ (ter info, Cofinimmo, la plus grosse sicafi en Belgique, heeft een BBB-rating). Het gaat hier dus geenszins over een uitgifte van de hoogste kwaliteit. Wat meer is, door de gebrekkige liquiditeit zal het moeilijk worden om de obligatie voor de vervaldatum terug te betalen. Daartegenover staat wel dat de huurinkomsten en de meerwaarden naar alle waarschijnlijkheid voldoende zullen zijn om de werkingskosten en de financiële lasten te dragen. Bovendien dekt de waarde van de gebouwen ruimschoots de schulden.

 

Conclusie
Het risico is aanvaardbaar rekening houdend met het aangeboden rendement. De obligatie is echter enkel bestemd voor beleggers die ter diversificatie bereid zijn te beleggen in schuldpapier van mindere kwaliteit. Verlies niet uit het oog dat een rendement van 4 à 4,5 % vandaag aantrekkelijk kan lijken. Maar als de obligatierentevoeten tussentijds zouden stijgen dan zal dit rendement niet meer uitzonderlijk zijn, reden om slechts een klein deel van uw middelen erin te beleggen.

 

 Voorwaarden van de obligatie.

Deel dit artikel