Analyse
Obligatieratings 8 jaar geleden - maandag 22 maart 2010

De voorbije maanden hebben heel wat bedrijven en ook staten een lagere rating gekregen. Ziehier een overzicht van de verschillende ratings.

Volgorde
· De ratings worden opgemaakt door gespecialiseerde instellingen die de financiële situatie van de obligatieuitgevers (een staat, een supranationale instelling, een onderneming,…) in kwestie bestuderen. De rating geeft een aanduiding van de kredietwaardigheid of de mate waarin de uitgever van de obligaties in staat mag worden geacht zijn financiële verplichtingen na te komen. Een emittent met weinig schulden en een stabiele winstgevendheid kan men als financieel gezond bestempelen waardoor hij een goede rating zal hebben. Hij zal zich dan ook kunnen veroorloven een minder hoog rendement te bieden op zijn obligaties en toch nog zeker zijn dat zijn stukken zullen worden geplaatst. Daartegenover staat dat hoe hoger het risico dat de uitgever zijn verplichtingen niet kan nakomen, hoe meer rendement de beleggers zullen eisen om de obligatie te kopen.
· De twee bekendste internationale gespecialiseerde bedrijven voor het toekennen van ratings zijn Moody's en Standard & Poor's. Ze hebben tijdens de crisis heel wat kritiek gekregen omdat ze de problemen niet hebben zien aankomen en voor veel bedrijven te lang te optimistisch zijn geweest. Vandaag zijn ze dan ook strenger geworden. Dit geeft aan dat de rating, hoewel ze zeer nuttig is, een instrument als een ander is om zijn beleggingsbeslissingen te laten op steunen.
· Om de kredietwaardigheid aan te duiden, hanteren ratingagentschappen een systeem van letters, tekens en cijfers (zie tabel). Zo krijgen de drie hoogste graden van kredietwaardigheid bij Standard & Poor's de aanduidingen AAA, AA+ en AA, terwijl dat bij Moody's Aaa, Aa1 en Aa2 is.

RATINGS

Standard & Poor’s

Moody’s

TAi

AAA

Aaa

++

AA+

Aa1

AA

Aa2

AA-

Aa3

+

A+

A1

A

A2

A-

A3

BBB+

Baa1

-

BBB

Baa2

BBB-

Baa3

van BB+ tot D

van Ba1 tot C

--

Onze adviezen
De drie beste ratings van beide instellingen vertalen wij in onze aanbevelingen als "uitstekende kredietwaardigheid" (symbool ++). De vier volgende krijgen van ons het etiket "zeer goede kredietwaardigheid" (symbool +) opgespeld. Als u in afzonderlijke obligaties belegt, kiest u in ieder geval best enkel voor uitgevers met een uitstekende of zeer goede kredietwaardigheid. Als u wilt beleggen in obligaties met een lagere rating (- in de tabel), in de hoop een hoger rendement te halen, is het belangrijk dat deze emittent slechts een klein deel van uw obligatieportefeuille uitmaakt. In het ergste geval zal het verlies beperkt zijn. De laatste lijn van de tabel geeft de rating weer die toegekend wordt aan speculatieve emittenten (junk bonds in het jargon). Het risico is te groot en we raden ten stelligste af deze obligaties te kopen. Een toegekende rating krijgt een emittent niet voor de eeuwigheid. Hij kan opwaarts of neerwaarts worden herzien. Het kan geen kwaad om van tijd tot tijd het kwaliteitsniveau van de obligaties in portefeuille te verifiëren.

Deel dit artikel